Konferanse om barns oppvekstvilkår

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) åpnet i dag Oppvekstkonferansen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) åpnet i dag Oppvekstkonferansen. På konferansen ble nasjonal statistikk og utviklingstrekk for barns oppvekstvilkår presentert.

- Å gi barn en trygg oppvekst er en av samfunnets viktigste oppgaver. Det handler om vår moralske plikt til å beskytte barn. God hjelp til utsatte barn og unge har også store samfunnsøkonomiske gevinster. James Heckman mottok nobelprisen i økonomi i 2000, og han mener at økt innsats som bedrer vanskeligstilte barns muligheter er den mest lønnsomme investeringen et samfunn kan gjøre, sa Horne på Lillestrøm.

Statsråden understreket hvor viktig tidlig og rett hjelp er for barn og unge. Hun benyttet anledningen til å si at hun har stor respekt for det arbeidet som ansatte gjør for barn og ungdom som lever i risiko, enten de jobber i en kommune eller i statlig virksomhet.

- Jeg vil gjøre mitt beste for å legge til rette for at alle barn og unge har gode oppvekstvilkår. Men innsatsen deres har stor betydning for om vi lykkes. Den viktigste jobben gjøres lokalt – den gjøres av dere som jobber på blant annet en helsestasjon, i barnehagen, i skolen, i barnevernet, og på familievernkontoret, sa Horne, og la til:

- Jeg trenger dere i det videre arbeidet som barneminister, familieminister, inkluderingsminister og som likestillingsminister. Vi må spille på lag for å skape en bedre hverdag for alle barn og unge, og deres familier. Jeg kan love at jeg vil være lydhør for de innspillene dere kommer med.

Konferansen arrangeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hele åpningstalen leser du her

Til toppen