- Høyere fiskekvoter bra for Norge

- Mer fisk er bra for sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Dette er gode nyheter for både fiskere og industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forskernes råd innebærer en dobling av sildekvotene. For makrell er det en økning på 22 prosent og for kolmule hele 73 prosent. 

Sandberg fikk nyheten om kvoterådene under sitt besøk i Iran der han er for å åpne markedet for norsk sjømateksport.

- Denne regjeringen har store ambisjoner for vekst i sjømatnæringen og økte kvoter er gode nyheter, sier Sandberg.

Kvoterådene er 646 075 tonn på sild, 994 302 tonn på makrell og 1 342 330 tonn på kolmule. Rådene er satt av det internasjonal råd for havforskning (ICES) og skal sikre bærekraftig fiske. 

Hva som blir de norske kvotene avhenger selvsagt av forhandlingene denne høsten.

Til toppen