- Industrien må fortsette jobben med å produsere mer effektivt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag holdt Tord Lien innlegg under Statoils Future Energy Forum i Bergen.

I en tid der energimarkedet er i endring og lav oljepris utfordrer petroleumsnæringen, var et av spørsmålene under konferansen: Hva kreves av den norske olje- og gassnæringen for å være konkurransedyktig i framtiden? 

 - Vi har store gjenværende ressurser, vi har stor global etterspørsel og vi har fantastiske kompetansemiljøer som også tidligere har taklet utfordringer. Dette gjør at jeg har tro på stor verdiskaping i Norges største og viktigste næring i generasjoner fremover.  Men det krever hardt arbeid å møte situasjonen i det globale oljemarkedet. Det er viktig at industrien fortsetter jobben med å produsere mer effektivt. Skal oljen opp må kostnadene per produsert enhet ned, sa olje- og energiminister Lien under sitt innlegg.

 I et solfylt Bergen var 450 deltakere tilstede under Statoils arrangement i Grieghallen. I tillegg til arrangør Statoil, kunne man høre innlegg fra ledere i OneSubsea Beerenberg Corp AS, Aker Solutions Norge og Aibel AS. Regionens stortingspolitikere, Per Rune Henriksen (AP), Terje Breivik (V) og Tina Bru (H) deltok i paneldebatt med tittel " Mer industri nasjonalt – mindre CO2 globalt".

 - Norsk produksjon har lave utslipp per produsert enhet. Ikke noe sted betaler selskapene en høyere pris for sine utslipp. Det gir også resultater og er et fortrinn i en verden som trenger mer energi, men mindre utslipp.  Her er også norsk gass til erstatning for kull, og som back-up for vind- og solkraft, en del av løsningen, sa olje- og energiminister Tord Lien.

 (Olje- og energiminister Tord Lien og Statoils konsernsjef Eldar Sætre i debatt ledet av Anne Grosvold. Foto: EBM/OED)