- Industrien viser omstilling i praksis

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Olje- og og energiminister Tord Lien la vekt på det gode samarbeidet med partane i arbeidslivet då han torsdag deltok under LO sin olje- og gasskonferanse i Bergen.

- Eg har stor respekt for det arbeidet som blir gjort av fagrørsla og industrien i felleskap i det som er ei krevjande tid for heile bransjen. Vi er inne i ein fase med låge oljeprisar, fall i aktivitetsnivået og behov for kostnadskutt. Eg har likevel tru på at næringa kan komme styrka ut av dette. Ved å kapre fleire store kontrakter for det enorme Johan Sverdrup-prosjektet, har norsk leverandørindustri vist at den er konkurransedyktig. Dette er omstilling i praksis, seier olje- og og energiminister Tord Lien (FrP).Frå venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frå Norsk Olje og Gass, olje- og energiminister Tord Lien, Arne Sigve Nylund frå Statoil, Frode Alfheim frå Industri Energi, og Kristin Færøvik frå Lundin.

(Frå venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frå Norsk Olje og Gass, olje- og energiminister Tord Lien, Arne Sigve Nylund frå Statoil, Frode Alfheim frå Industri Energi, og Kristin Færøvik frå Lundin. Foto: HEV/OED)

 - Samtidig om vi tar dei utfordringane vi møter i dag på det største alvor, er det grunnar til optimisme på lang sikt. Det viktigste regjeringa kan gjere er å føre ein stabil og føreseieleg politikk, og sørge for tilgang på attraktivt areal. Dette leverer vi gjennom den 23. konsesjonsrunden, som snart har søknadsfrist. Eg har tru på denne næringa, og på at den vil halde fram med å skape store verdiar for det norske samfunnet i mange tiår framover,  seier olje- og og energiminister Tord Lien (FrP).