- Internasjonale klimamål må komme neste år, sa Sundtoft

- Neste år må verdens land komme med mål for egne kutt i utslippene av klimagasser, slik at vi kommer i mål med ny avtale i Paris i 2015. Det var et av budskapene til klima- og miljøvernminister TIne Sundtoft da hun holdt Norges hovedinnlegg under klimaforhandlingene i Warszawa i dag.

Sundtoft fortalte forsamlingen at Norge skal gjøre sin del av jobben, både hjemme og ute.

- Vi skal forsterke vårt hjemlige klimaforlik frem mot 2020. Vi skal satse mer på klimavennlig teknologi, vi skal utvikle fangst og lagring av karbon, vi skal bygge ut kollektivtrafikken i storbyene, vi vil stimulere til mer miljøvennlige biler, vi skal arbeide med et skattefradrag for energitiltak i hjemmene og vi vil ha grønne skatteomleggelser, sa Sundtoft.

Hun fortalte videre at Norge støtter en rekke internasjonale initiativer for å redusere utslippene av klimagasser.

- Vårt største bidrag er å bremse avskogingen i utviklingsland, i tillegg støtter vi også arbeidet med å kutte utslipp av kortlivede klimagasser. Det har stor klimaeffekt.

Tine Sundtoft sa at avtalen i Paris i 2015 må inneholde mål for utslippsreduksjoner.

- Jeg håper at forhandlingene her i Warszawa vil bli et "kick-off" for at landene kommer med nasjonale utslippsmål. Når statslederne møter FNs generalsekretær september neste år, må landene ha gjort sin hjemmelekse, sa klima- og miljøvernministeren

Les hele talen her.

Tine Sundtoft
- Jeg håper at forhandlingene i Warszawa vil bli et "kick-off" for at landene kommer med nasjonale utslippsmål. Når statslederne møter FNs generalsekretær september neste år, må landene ha gjort sin hjemmelekse, sa klima- og miljøvernministeren(Foto: Jon Berg/Miljøverndepartementet)
Til toppen