- Langsiktig verdiskaping fra Norges viktigste næring.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde innledet tirsdag på Drift, vedlikehold og modifikasjonskonferansen (DMV) i Bergen. Tema var situasjonen i olje- og gassnæringen og regjeringens politikk på området.

Det er ingen tvil om at bransjen opplever tøffe tider. Mange har mistet jobben og jeg har notert meg at det har vært nye runder med permitteringer, også her i Bergens-regionen. Samtidig må vi se fremover. Norsk sokkel har store gjenværende ressurser, mange felt med stort potensial, mange funn og nye leteområder. Vi har store muligheter foran oss, sier statssekretær Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Konferansen arrangeres av Norsk Petroleumsforening og er en viktig møteplass for norsk olje- og gassindustri. I tillegg til statssekretæren bidro også blant andre Tor Arnesen, styreleder i Norsk Olje & Gass, Frode Leversund, adm.dir i Gassco og Eirik Wærness, sjefsøkonom i Statoil med sine perspektiver på framtiden til næringen. 

I paneldebatt (f.v) statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Tor Arnesen, Eirik Wærness, Ståle Kyllingstad og Espen Norheim.

Effektiviseringsarbeidet som nå gjøres i industrien må fortsette. Myndighetene bidrar gjennom å tildele attraktivt leteareal og å støtte opp under satsingen på forskning og utvikling.  Vi må jobbe sammen for å oppnå en langsiktig verdiskaping fra Norges viktigste næring. Det handler om å sikre at norsk sokkel er konkurransedyktig - også i fremtiden, sier statssekretæren.

Til toppen