- Langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien holdt fredag innlegg på siste dag av årets Oslo Energy Forum. Han oppfordret til en langsiktig tankegang i utviklingen av prosjekter på norsk sokkel. Tidligere på dagen møtte han den tyske statssekretæren for økonomi og energi, Rainer Baake.

- Erfaringen viser at olje- og gassindustrien er syklisk og at den har kommet styrket ut av nedgangstider. Vi kommer fra en situasjon med rekordhøye priser og aktivitet på norsk sokkel. Dette har ført til press på kapasitet og et økt kostnadsnivå. På lang sikt vil økt oppmerksomhet på kostnadseffektivitet styrke industrien, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien i samtaler med den tyske statssekretæren for økonomi og energi, Raainer Baake og moderator Mishal Hussain.

(Olje- og energiminister Tord Lien i debatt med Tysklands statssekretær for økonomi og energi, Rainer Baake og moderator Mishal Hussain. Foto: OBE/OED)

I innlegget sitt understreket han at verden fortsatt vil trenge store mengder olje- og gass for å dekke en stadig økende etterspørsel etter energi, og at norsk sokkel fortsatt har store gjenværende ressurser.

- Regjeringen vil gjøre sitt for å sørge for høy aktivitet på sokkelen. Olje og gass kommer fortsatt til å være Norges viktigste næring og  en sentral del av norsk økonomi i flere tiår framover, sa Lien.

På morgenen hadde Lien et frokostmøte med den tyske statssekretæren for økonomi og energi, Rainer Baake. Blant temaene som ble diskutert var norsk gasseksport til Europa, den europeiske energiunionen og den planlagte kraftkabelen mellom Norge og Tyskland.

- Norge er den største produsenten av naturgass i Vest-Europa. Vi har vært, og kommer til å være, en stabil tilbyder av naturgass og en viktig energipartner for Europa og for Tyskland i årene som kommer, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsrådens tale kan leses her. 

Olje- og energiminister Tord Lien og den tyske statssekretæren for økonomi og energi, Rainer Baake.

( Olje- og energiminister Tord Lien i diskusjon med Tysklands statssekretær for økonomi og energi, Rainer Baake. Foto: OBE/OED)

Oslo Energy Forum ble arrangert første gang i 1973 og har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for beslutningstakere fra myndigheter, finansmiljøer og fra industrien – både fra petroleums- og kraftbransjen.