- Linjerydding viktig for forsyningssikkerheten

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte i dag Røyken kommune sammen med vassdrags- og energidirektør Per Sanderud for å se på linjerydding i det lokale strømnettet.

- Strømbrudd som følge av trefall over kraftlinjer forårsaker en betydlig del av strømbruddene i distribusjonsnettet i Norge. Strømbrudd etter storm og dårlig vær har vi mange eksempler på, og dette kommer til å være utfordrende også i årene fremover. Gode traseer og vedlikehold av disse er viktig for forsyningssikkerheten i Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Trefall er den viktigste enkeltårsaken til ikke levert energi i distribusjonsnettet i Norge. Samtidig er mengden skog doblet i løpet av de siste 40 årene. Endringer i klimaet fører til større utfordringer med trefall som følge av dårlig vær.

- Det er avgjørende at nettselskaper tar dette på alvor, og har en god dialog med grunneierne, avslutter Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien på befaringen sammen med blant andre NVE-direktør Per Sanderud. (HSI/OED)