- Må samarbeide mer i Europa om innovasjon i helsesektoren

Innovasjon i helse, samarbeid for å møte morgendagens utfordringer for helse- og omsorgstjenestene og medisinsk utstyr er hovedtemaer når helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i dag deltar på møte med EUs helseministre i Horsens. Danmark overtok EUs formannskap 1. januar.

Helseministrene diskuterte hvordan framtidens helseutfordringer kan møtes gjennom innovasjon, bl.a. innen legemidler og e-helse, i en tid hvor Europa står overfor økonomisk utfordringer og en aldrende befolkning. Strøm-Erichsen sa i sitt innlegg om innovasjon i norsk helsevesen at det må sikres et godt samarbeid i Europa for å dele erfaringer og utnytte hverandres kompetanse.

I tillegg diskuterte ministrene utfordringer knyttet til medisinsk utstyr, og behovet for regelverk og samarbeid for å sikre trygg bruk av slikt utstyr.

– Det er viktig at vi får anledning til å delta på EUs uformelle ministermøter, nettopp fordi dette er en arena hvor vi kan komme i dialog med EUs medlemsland om helsepolitiske spørsmål. Det er viktig å samarbeide om innovasjon innen helseområdet, slik at vi er i stand til å møte morgendagens utfordringer, sier Strøm-Erichsen.

I tillegg møter statsråden den portugisiske helseministeren.

Saken kan også leses på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

Til toppen