- Mer utbygging av ren energi skaper verdier

Betydningen av nordisk samarbeid og gode markedsløsninger for lønnsom utnyttelse av fornybarressursene var blant temaene under NVEs energidager i Oslo. Olje- og energiminister Tord Lien holdt åpningsinnlegget under konferansen.

I sitt innlegg la Lien vekt på Norge er i en unik posisjon ved at vi har et kraftsystem som er nesten 100 prosent fornybart.

- Det bygges ut mer fornybar kraft enn det er gjort på lenge i Norge. Vi ligger an til en utbyggingstakt for fornybar kraft som er mer enn dobbelt så høy som det vi har hatt de siste 25 årene. Vi legger til rette for mer utbygging av ren energi som skaper verdier over hele landet. Samtidig skal vi ta i bruk ren energi på stadig nye områder, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Tord Lien under NVEs energidager

Tord Lien under NVEs energidager (foto:HEV/OED).

Lien fremhevet også energisamarbeidet i Norden i sitt innlegg. I år er det 25 år siden liberaliseringen av kraftmarkedet og opprettelsen av en felles nordisk kraftbørs.

- Vi har lang erfaring med kraftutveksling med våre nordiske naboer. Dette har tjent både norske forbrukere og kraftprodusenter godt. Den fornybare vannkraften muliggjør en videre omstilling fra fossile energikilder både i Norge og i Europa, og gjør at vi opprettholder forsyningssikkerheten i det norske og nordiske kraftsystemet. Slik sørger vi for en mest mulig effektiv bruk av energiressursene, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Til toppen