Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Nye metoder og partnerskap trengs for å nå FNs tusenårsmål

- Vi må finne fram til innovative metoder og partnerskap for å oppnå konkrete resultater for de befolkningsgruppene som er vanskeligst å nå, sier statsminister Erna Solberg. I dag leder hun møtet i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Rwandas president Paul Kagame under World Economic Forum i Davos.

I krise- og konfliktområder har det vist seg svært vanskelig å nå fram med innsats for utdanning og helse – to helt sentrale sektorer i arbeidet med tusenårsmålene. 58 millioner barn mangler skoletilbud. Halvparten av disse har fått sine liv kastet om av krise og konflikt.

Mange barn dør fortsatt av sykdommer som kan forhindres. I 2013 døde nesten 300.000 kvinner i forbindelse med graviditet og fødsler. Krig og konflikt er den største hindringen for utvikling og tusenårsmålsoppnåelse.

- Mitt hovedbudskap i møtet er at verdens utviklingsaktører, enten de er nasjonale myndigheter i utviklingsland, giverland, FN, sivilsamfunnsorganisasjoner eller næringslivsaktører, må finne fram til innovative metoder og partnerskap for å oppnå konkrete resultater for de befolkningsgrupper som er vanskeligst å nå, sier statsminister Solberg.

Hun peker samtidig på den positive effekten innsatsen for tusenårsmålene har gitt. Målsetningen om å halvere den ekstreme fattigdommen innen 2015 er nådd, det er 700 millioner færre fattige i dag enn i 1990. Både totalt antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom og andelen fattige går ned i alle regioner, inkludert i Afrika sør for Sahara.

Vi ser resultater i kampen mot malaria og tuberkulose. Mellom 2000 og 2012 er 3,3 millioner dødsfall på grunn av malaria forhindret. Omkring 22 millioner dødsfall på grunn av tuberkulose er forhindret. Bedre helsetjenester, myggnett og vaksiner for barn har ført til halvert barnedødelighet i Afrika i løpet av 20 år. Aldri før har vi sett en så rask reduksjon i barnedødelighet. Hvis trenden fortsetter, kan tusenårsmålet om redusert barnedødelighet nås.

- Generelt sett har tusenårsmålene vært en suksess, sier Erna Solberg. - Målene har mobilisert ressurser til utviklingsformål i en størrelsesorden verden aldri har sett tidligere. Tusenårsmålene er et godt eksempel på hva det internasjonale samfunnet kan få til sammen gjennom internasjonal enighet. Det er gledelig at andelen jenter som nå får utdanning er i ferd med å innhente andelen for gutter, sier statsministeren.

Solberg legger stor vekt på at innsatsen for å oppfylle tusenårsmålene videreføres som en del av de kommende bærekraftmålene etter 2015. Dette er også regjeringens posisjon i forhandlingsprosessen fram mot nye utviklingsmål. Utdanning og helse er helt essensielle faktorer for å lykkes med en ambisiøs agenda for bærekraftig utvikling og avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030. 

Norge tar ansvar for å følge opp tusenårsmålene gjennom betydelige økninger i bidragene særlig til global helse og utdanning. For 2015 økes bevilgningen til global helse med 150 millioner kroner, til 2,915 milliarder kroner. Den samlede støtten til utdanning vil bli på 2,35 milliarder kroner, en økning på omlag 550 millioner kroner (30 prosent) fra saldert budsjett 2014.

Til toppen