- Pengene fra Norge har gjort enorm forskjell

Brasils visemiljøminister Francisco Gaetani var svært positiv til regnskogsamarbeidet med Norge under sitt besøk i Oslo i går.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft møtte i går Brasils visemiljøminister Francisco Gaetani, til samtaler om regnskogsamarbeidet mellom Norge og Brasil.

- Samarbeidet med Brasil er Norges største regnskogavtale, og Brasil har levert formidable resultater som Norge er svært fornøyd med. Min brasilianske kollega og jeg har snakket om hva Brasil har oppnådd med pengene fra Norge, og hvordan vi kan samarbeide framover, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge lovet høsten 2008 å bidra med inntil seks milliarder NOK til Amazonas-fondet, dersom Brasil reduserte avskogingen i Amazonas. Siden den gang har Brasil redusert avskogingen med over 60 prosent (foreløpige tall). Norge har utbetalt 5,45 milliarder til Amazonas-fondet for resultatene.

- Norge har blitt store i Brasil nå, og Amazonas-fondet er noe av grunnen til det. Pengene fra Norge til Amazonas-fondet har gjort en enorm forskjell. De har gjort Brasil i stand til å møte utfordringene med avskoging og bærekraftig utvikling i Amazonas på en raskere, mer effektiv og robust måte, sier Brasils visemiljøminister Francisco Gaetani.

Norge er største bidragsyter til Amazonas-fondet. Utbetalingene til Brasil utgjør mer enn en tredjedel av de 14 milliardene som så langt er utbetalt fra regjeringens regnskogsatsing (klima- og skogsatsingen). Gaetani mener pengene fra Norge har bidratt til å styrke Brasils innsats mot avskoging.

- De siste fire årene har vi oppnådd historisk lav avskoging i Amazonas. Dette er akkurat de samme årene som prosjektene i Amazonas-fondet har blitt implementert i regionen. Det er kanskje ikke rettferdig å si at det er en direkte årsak, men det er helt klart en sammenheng, for Amazonas-fondet styrker tiltakene som myndighetene har utviklet for å få ned avskogingen. Amazonas-fondet støtter også initiativer og institusjoner som direkte skal bidra til å få ned avskogingen, sier han.

I følge FNs klimapanel utgjør utslipp fra avskoging og skogforringelse i tropisk skog om lag 11 prosent av de globale klimagassutslippene. Brasils reduksjon i avskogingen i Amazonas, verdens største regnskog, er å regne som verdens største gjennomførte klimatiltak i nyere tid. Brasil har 30 prosent av verdens gjenværende regnskoger, og 25 millioner mennesker lever i Brasils del av Amazonas. Amazonas-fondet støtter også sør-sør-samarbeid med land i andre regnskogområder, samt prosjekter i de delene av Amazonas som ikke ligger innenfor Brasils grenser.

Brasil og Norge i regnskogsamtaler
Brasil og Norge i regnskogsamtaler: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ønsker Brasils visemiljøminister Francisco Gaetani (t.h) velkommen i departementet 20.april. Til venstre i bildet står direktør i den brasilianske utviklingsbanken (BNDES), Henrique Paim. Foto: Elisabeth Brinch Sand, KLD
Til toppen