- Positivt med ny standardkontrakt

Olje- og energiminister Tord Lien gratulerer partene som har signert den nye standardkontrakten for modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel. Stein Lier Hansen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen signerte avtalen på vegne av Norsk Industri og Norsk Olje og Gass.

Det er svært positivt at partene har kommet frem til en enighet om standardkontrakten som skal anvendes for modifikasjonsarbeider på norsk sokkel. Bruk av standardkontrakter bidrar til forutsigbarhet og en mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. Dette betyr mer verdiskaping i petroleumsindustrien, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Schjøtt-Pedersen, Lien og Lier Hansen

(F.v. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Tord Lien og Stein Lier Hansen.Foto: CWE/Norsk Industri).

Forhandlingene om standardkontrakten for modifikasjon, NTK 15 MOD, har pågått siden første halvår 2012. Det har eksistert standardkontrakter på norsk sokkel siden 80-tallet, siste versjon som foreligger er fra 2007. En samlet petroleumsindustri så behovet for en oppdatering av kontraktene. Et forhandlingsutvalg med representanter fra selskaper i Norsk Olje og Gass og Norsk Industri har forhandlet frem avtalen. 

- I debatten om reduserte kostnader mener jeg at standardkontrakter er et viktig verktøy. Jeg vil oppfordre alle operatører på norsk sokkel til å benytte seg av standardkontrakten som nå er fremforhandlet. Jeg gratulerer Norsk Olje og Gass og Norsk Industri med den signerte avtalen, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

Til toppen