- Spennende å følge skattepolitikken i EU

Av Irene Svarteng, EU-delegasjonen

I tre år har Tor Lande fulgt den europeiske skattepolitikken og utviklingen på skatteområdet i EU. – Det har vært veldig spennende å følge utviklingen gjennom finanskrisen, sier den avtroppende finansråden.

Finansråd Tor Lande ved EU-delegasjonen i Brussel. Foto: Irene Svarteng, EU-delegasjonen

Norge er ikke direkte bundet av EUs regelverk om skatt da skatt ikke inngår i EØS avtalen. Likevel påvirkes Norge av det som foregår på skatteområdet i EU fordi Norge må forholde seg til de generelle prinsipper i EØS avtalen, blant annet prinsippene om de fire friheter og statsstøtteordningen, ved utforming av norsk skatteregelverk.

– EU er Norges største handelspartner. Derfor er det uansett viktig å følge med hvordan EU utformer sin skattepolitikk sier Tor Lande.

Høyt på agendaen i EU
Han har de tre siste årene hatt permisjon fra sin stilling som avdelingsdirektør i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet for å jobbe som finansråd ved den norske EU-delegasjonen.

Selv om det ikke har blitt utviklet så mye nytt felles skatteregelverk i EU de siste årene, er fagområdet meget dynamisk. De medlemsland som har vært mest utsatt for gjeldskrisen har måttet gå gjennom sine skattesystemer for å prøve å sikre en mer bærekraftig inntektsside på sine statsbudsjett.

- Det har vært skrevet mye om utviklingen av «best practise» på skatteområdet. I dette perspektivet har også kampen mot skattesvindel og skatteunndragelser vært høyt på agendaen, og samarbeidet mellom medlemslandenes skatteadministrasjoner har blitt styrket. Dette er det viktig at også Norge følger nøye med på, forteller finansråden.

Harmonisert skattesystem
Skatt er et nasjonalt anliggende også i EU. I medlemslandene ser man derfor store nasjonale forskjeller, og ofte må næringsdrivende som driver virksomhet i forskjellige medlemsland forholde seg til helt forskjellige skattesystemer. Dette tilsier et mer harmonisert skattesystem i EU.

– På grunn av kravet om enstemmighet er det likevel vanskelig å skape mer harmoniserte skattesystemer, særlig gjelder dette næringsskatt og personskatt. En av lærdommene fra finanskrisen er uansett at medlemslandene bør lære mer av hverandre om hvordan man skal utvikle best mulig skattepolitikk, sier Tor Lande.

Lærerikt opphold
Han forteller at tiden ved EU-delegasjonen har vært et spennende og læringsrikt opphold. Det har handlet om både daglige rapporteringer om det som skjer på det økonomiske området og tematiske analyser på ulike felt.

– Det er et veldig bra miljø på EU-delegasjonen, ambassadøren er engasjert i våre saker og det er meget positivt. Jeg kommer også til å savne mine dyktige kollegaer. De har bidratt med både faglige innspill og sosiale innslag i min hverdag i Brussel.

Lande overlater stafettpinnen som finansråd til kollega Astrid Erlingsen, som til vanlig jobber med direkte skatt i Finansdepartementet. Etter tre lærerike år her i Brussel ser han frem til å komme tilbake til Finansdepartementet.

– Etter oppholdet i Brussel har jeg fått mer perspektiv og økt kompetanse på skattefeltet. Det vil komme til god nytte nå som jeg reiser hjem for å jobbe videre med skattepolitikken i Norge, avslutter Tor Lande.


Se også:

Til toppen