- Store gjenværende ressurser på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi har store gjenværende ressurser på norsk sokkel. Verden trenger mer energi og mindre utslipp. Her vil norsk olje og gass ha en rolle i tiår framover, sa olje- og energiminister Tord Lien tirsdag på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

I talen la olje- og energiministeren vekt på hvordan verdiskaping og aktivitet kan opprettholdes i et langsiktig perspektiv.

- Industrien gjør en stor innsats for å tilpasse sin virksomhet endrede omgivelser. Vi må forvente at 2016 også blir et tøft år for mange ansatte i næringen ved at nye effektiviseringstiltak og bemanningsreduksjoner kommer. Samtidig har vi også store muligheter foran oss med mange felt med potensial, en rekke funn det arbeides med utbygging av, samt nye, attraktive letearealer som vil bidra til verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser også i fremtiden, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Under konferansen i Sandefjord annonserte Lien at departementet tilbyr 56 nye utvinningstillatelser gjennom TFO 2015.

56 nye tillatelser i modne områder

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel.  De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). 36 ulike oljeselskaper, fra de største internasjonale selskapene ned til små norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse. 22 selskaper blir tilbudt operatørskap.

- Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk, og avgjørende for den langsiktige aktiviteten på norsk sokkel. Det er svært gledelig at oljeselskapene viser så stor interesse for våre best kjente leteområder slik at jeg kan tilby tildeling i 56 utvinningstillatelser. Årets TFO-tildeling er dermed blant de største på norsk sokkel. Tildelingen vil bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumsindustrien etter hvert som områdene blir utviklet, sier Tord Lien.

 Olje- og energiminister Tord Lien holder sitt innlegg under Sandefjord-konferansen.

Olje- og energiminister Tord Lien holder sitt innlegg under Sandefjord-konferansen (foto: OBE/OED).

Signerte avtale om standardkontrakt

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk Olje og Gass og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri signerer den nye standardkontrakten for fabrikasjon, Tord Lien til venstre i bildet.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk Olje og Gass og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri signerer den nye standardkontrakten for fabrikasjon, Tord Lien til venstre i bildet (foto OBE/OED).

Etter Liens innlegg kom Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk Olje og Gass og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri opp på scenen for å signere en helt fersk standardkontrakten for fabrikasjon.

Jeg er glad for at industrien har blitt enig om nok en standardkontrakt i petroleumsindustrien. Jeg vil oppfordre alle operatørene på sokkelen til å benytte seg av standardkontraktene. Dette er et viktig verktøy for å hindre unødig byråkrati og øke produktiviteten i industrien slik at vi kan opprettholde aktiviteten og sysselsetting, sier Tord Lien.

I 2011 ble det inngått en avtale i KonKraft-regi om å etablere et nytt regime for utvikling, etablering og bruk av standardkontrakter med den hensikt å få flest mulig brukere av disse på norsk sokkel og dermed bidra til mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. Denne kontrakten standardiserer vilkårene for fabrikasjon av nybygg og større oppdrag på norsk sokkel og representerer et potensiale for kostnadsbesparelser.

Les pressemelding for TFO 2015 her.

Gå til høring knyttet til TFO 2016 her.