- Stor tro på Barentshavet som en levende petroleumsprovins

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag Barentshavskonferansen i Hammerfest. Dette er en viktig møteplass for petroleumsindustrien i Nord- Norge og de drøye 350 deltakerne kunne høre statsråden fortelle om perspektiver for utviklingen av industrien i nord.

Lien åpnet med å vise til gårsdagens offisielle åpning av Goliat-feltet, det første oljefeltet som er i drift i Barentshavet.

 - Dette er en milepæl i norsk oljehistorie. Utbyggingen er et viktig skritt i videreutviklingen av Barentshavet og Nord-Norge, og er viktig for Norge som energieksportør. Dette vil gi store muligheter i mange år  framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tema for årets konferanse var "samspill for vekst". I et bredt program fikk publikum også høre perspektiver på utviklingen i Barentshavet fra blant andre Bente Nyland fra Oljedirektoratet, Anne Myhrvold fra Petroleumstilsynet, Margareth Øvrum fra Statoil og Ruggero Gheller fra Eni Norge.

 - Myndigheter, industri og ikke minst lokale krefter må spille på lag. I den sammenheng vil jeg nok en gang gi ordfører Alf Jacobsen honnør for måten han har tatt imot industrien. Vi har alle felles mål om størst mulig verdiskaping basert på ressursene i Barentshavet, og jeg er glad for at vi trekker i samme retning når vi ønsker det, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien viste også til status for ulike prosjekter i nord og understreket spesielt betydningen av attraktive letearealer.

 - Jeg kan love at regjeringen fortsatt skal holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye utvinningstillatelser.  Vi har også lyst ut årets TFO-runde med betydelige utvidelser både i Norskehavet og i Barentshavet.  Men den store spenningen dreier seg selvfølgelig om 23.runde. Selskapene viser betydelig interesse og vi jobber for å få tildelt før sommeren, sier Lien. (Lien fra talerstolen under åpningen av Barentshavskonferansen 2016. Foto: EBM/OED)

(Lien fra talerstolen under åpningen av Barentshavskonferansen 2016. Foto: EBM/OED)