Store muligheter rundt Ørland

Statssekretær Øystein Bø besøkte Ørland 20. januar 2013. - Regjeringen er opptatt av en god dialog med kommunene og lokalsamfunnet knyttet til etableringen av kampflybasen. Det er derfor viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sier statssekretær Øystein Bø.

Statssekretær Øystein Bø i møte med Ørland hovedflystasjon, sammen med Rolf Kjos, nestleder for avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. (Foto: Helge Hopen, Luftforsvaret)

Statssekretær Øystein Bø besøkte Ørland 20. januar 2013. - Regjeringen er opptatt av en god dialog med kommunene og lokalsamfunnet knyttet til etableringen av kampflybasen. Det er derfor viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sier statssekretær Øystein Bø.

Første punkt på programmet var et møte med ledelsen på Ørland hovedflystasjon og Forsvarsbyggs prosjektledelse for å bli oppdatert på status i Luftforsvarets omstilling og etableringen av kampflybasen. Deretter møtte statssekretæren ledelsen i både Bjugn og Ørland kommuner, samt representanter for to av nabogruppene. Alle var klare på at de ønsket F-35 velkommen til Ørland, og at de ønsker en dialog om hvordan man kan sikre at ombyggingen av basen og innføringen av F-35 kan gjøres på best mulig måte.

- Jeg var imponert over både visjonene og ambisjonene til de jeg møtte. De har et tydelig ønske om å gjøre Ørland og Bjugn til enda mer attraktive steder både å bo og arbeide i og det skal vi bidra til så godt vi kan, sier statssekretær Øystein Bø

- Vi skal ikke skjønnmale dette - etablering av kampbasen på Ørland vil få konsekvenser for lokalsamfunnet på Fosen, og ikke alle av dem vil være positive. Jeg får likevel inntrykk av at folk er opptatt av å se på mulighetene og av å være konstruktive. Det setter vi stor pris på, sier statssekretæren.

Forsvarsbygg vil snart legge sitt forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon frem for Ørland kommune, og etter det følger en periode med behandling i kommunen og ekstern høring for å bli klar for et mulig vedtak i kommunestyret høsten 2014.

- Kommunen står helt klart foran en stor og krevende oppgave, men den er også svært viktig. Vi må være klare til å ta i mot F-35 på Ørland i 2017, og da må vi opprettholde fremdriften i planleggingen.  Kampflybasen vil uten tvil åpne opp for store muligheter for Ørland og Bjugn. Nå må vi se framover og jobbe sammen for å ta vare på disse mulighetene og få et resultat som ivaretar både Forsvarets og lokalsamfunnets behov, avslutter statssekretæren.

Til toppen