- Unikt utgangspunkt innen fornybar energi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) la vekt på Norges lange historie med fornybar energi og industriproduksjon da han talte under Zerokonferansen tirsdag.

- Norge har et helt unikt utgangspunkt når det gjelder fornybar energi. Vi er et av få land i verden med et overskudd av fornybar produksjon. Dette er det viktig å huske på når vi diskuterer klimaløsninger for fremtiden. Vi skal fortsette å ta våre rike, fornybare ressurser i bruk, både i industrien, i transport og i nye næringer som grønne datasentre, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Freiberg, Lien og BaakeFra venstre: statssekretær Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister Tord Lien og den tyske statssekretær Rainer Baake. (Foto: HEV/OED).

Under Zerokonferansen deltok Lien også i sofasamtale med den tyske statssekretæren Rainer Baake, og konserndirektør i Stakraft Jurgen Tzschoppe.

- Selv om vi har helt ulike utgangspunkt når det gjelder ressurser, står vi sammen med Europa om klimautfordringen. Norge er tett knyttet til det europeiske kraftmarkedet, og bidrar med verdifull balansekraft gjennom eksisterende og planlagte kabler til kontinentet. Samtidig er norsk gass en helt sentral del av den europeiske energimiksen, og vil utgjøre et viktig bidrag til lavutslippssamfunnet i Europa, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).