- Vannkraft er viktig for Norge og internasjonalt

Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag innlegg på ICOLD-konferansen i Stavanger. ICOLD står for "International Confederation on Large Dams", en organisasjon med 97 deltakerland. Årets kongress er den 25. i rekken, med over 1000 deltagere.

- Jeg er glad for ICOLD har valg å holde denne konferansen i Stavanger. Rogaland er et viktig vannkraftfylke. Vannkraften gjorde det mulig å industrialisere Norge, og vi er i dag verdens sjette største produsent av energi fra vannkraft, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Den norske nasjonale damkomiteen (NNCOLD) representerer Norge i ICOLD som kontaktledd for å opprettholde norsk kompetanse på dambygging og for å profilere det norske vannkraftmiljøet internasjonalt.

- Vannkraft er den viktigste fornybare energikilden, og det er fremdeles stort potensial for å bygge ut mer vannkraft i verden. Norske myndigheter stiller seg fullt bak norske selskaper i denne bransjens aktiviteter og satsing internasjonalt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NNCOLDs komite består av 14 medlemmer fra forvaltningen, akademia og selskaper som jobber med vannkraft i Norge. En av hovedoppgavene er å være kontaktledd mellom det norske og internasjonale dammiljøet med hensyn til å formidle og utveksle kunnskap om sikkerhets- og miljøspørsmål og mønsterpraksis knyttet til bygging og vedlikehold av dammer.

Olje. og energiminister Tord Lien holder innlegg på ICOLD-konferansen i Stavanger

Olje- og energiminister Lien holder innlegg på ICOLD-konferansen (HSI/OED)

Samme dag ble en kronikk av olje- og energiminister Lien med tittelen "Norsk vannkraft - fornybar for nye generasjoner" publisert i Stavanger Aftenblad.

Til toppen