Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Verdenssamfunnet må stå samlet for å møte og bekjempe ekstremisme

Det sa statsminister Erna Solberg i dag på toppmøtet i New York om forebygging av voldelig ekstremisme og bekjempelse av ISIL.

- Vi må mobilisere og lytte til det sivile samfunnet, unge mennesker, kvinner og lokalsamfunn til felles innsats, sa Solberg i sitt innlegg.

Toppmøtet kom i stand etter initiativ fra president Obama. Stats- og regjeringssjefer fra en rekke land diskuterte hvordan man i fellesskap skal møte utfordringene fra alle typer voldelig ekstremisme, og særlig hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til å bekjempe ISIL.

Statsministeren var sammen med president Obama og FNs generalsekretær Ban Ki-Moon en av fem hovedinnledere. 

Norge arrangerte i juni en forberedende konferanse til toppmøtet i New York hvor vi samlet europeiske land. 

- Formålet med denne konferansen var å bli enige om konkrete tiltak for å forebygge voldelig ekstremisme. Det ble etablert et europeisk ungdomsnettverk, dannet en global allianse av kvinneorganisasjoner, og lagt til rette for opprettelsen av «Sterke byer» - et internasjonalt samarbeid mellom byer som arbeider særlig aktivt med å forebygge voldelig ekstremisme, sa statsminister Solberg etter møtet. 

Både Oslo og Kristiansand var representert på et eget møte hvor man lanserte det globale nettverket «Sterke byer». 

Norge er med i kjernegruppen i anti-ISIL koalisjonen og bidrar aktiv med både militære og sivile komponenter i koalisjonens innsats. I tillegg har Norge bidratt med ca. 1,2 milliarder  i humanitær bistand til Syria og Irak i 2015.

Regjeringen la i juni i fjor frem en handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Handlingsplanen legger opp til en bred innsats med konkrete tiltak på nasjonalt og internasjonalt.

Til toppen