- Vi trenger mer energi med lavere utslipp

Høstkonferansen i Oslo er et samarbeid mellom Statoil, Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA). Tirsdag åpnet statsråd Tord Lien konferansen som samler nær 700 deltakere i Det norske teatrets lokaler.

Fra venstre: Fatih Birol (IEA), Christiana Figueres (tidl. FNs Klimasjef), olje- og energiminister Tord Lien og Eldar Sætre (Statoil) holdt innlegg på årets høstkonferanse.

Fra venstre: Fatih Birol (IEA), Christiana Figueres (tidl. FNs Klimasjef), olje- og energiminister Tord Lien og Eldar Sætre (Statoil) holdt innlegg på årets høstkonferanse (foto: EBM/OED).

Under konferansen legges hovedpunktene fra IEAs World Energy Outlook fram og danner bakteppet for samtaler om verdens økende energibehov, energiforsyning, olje og gass, samt behovet for reduserte klimagassutslipp.

Vi trenger globale energisystemer som sørger for nok energi til en voksende befolkning, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. Nøkkelord er energieffektivisering, mer fornybar, effektivt produsert olje, skifte fra kull til gass samt ny teknologi som CCS, sa olje- og energiminister Tord Lien (FrP) under høstkonferansen.

Christiana Figueres la i sitt innlegg vekt på hvordan energi-industrien, myndigheter og investorer må samarbeide for å nå forpliktelsene i Parisavtalen og oppfordret samtidig Norge til å ta lederskap i overgangen til et lavkarbon-samfunn. Dr. Fatih Birol presenterte hovedtrekkene fra årets World Energy Outlook, og framhevet behovet for økt vekst i fornybar energi, samt understreket at gass har en viktig rolle i framtidens energimiks.

Olje- og energiminister Tord Lien taler under konferansen (foto: EBM/OED).

Olje- og energiminister Tord Lien taler under konferansen (foto: EBM/OED).

Norge bruker allerede sterke virkemidler på plass for å få ned utslippene på norsk sokkel. En høy CO2-pris gir selskapene insentiver til selv å kutte utslipp. Gass bidrar til å kutte utslipp i Europa, ved å erstatte kull og som partner for ikke-regulerbar fornybar energi. Norge er nest største gassleverandør til Europa og vi har ressurser til å være en stabil leverandør i tiår framover, sa Tord Lien (FrP).

Til toppen