– Her er det millioner å hente

Altfor få bruker muligheten til å trekke forskning og utvikling fra på skatten, mener næringsminister Monica Mæland. Hun oppfordrer flere til å bruke Skattefunn.

– Skattefunn er en enkel ordning å bruke for bedriftene.  Flere bedrifter bør benytte seg av den. Her er det millioner å hente i sparte skattekroner, sier næringsminister Monica Mæland.

Skattefunn er en ordning for skattefradrag for alle bedrifter som driver forsknings- eller utviklingsarbeid. Også for de som ikke er i skatteposisjon.

– Vi trenger flere ben å stå på i norsk økonomi. Derfor er det veldig viktig at våre bedrifter forsker frem nye produkter og tjenester. Skattefunn er en god ordning, og den virker. Derfor har regjeringen styrket Skattefunn, sier Mæland.

– Vi har i regjeringserklæringen varslet at vi vil trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning gjennom gode ordninger som Skattefunn. Regjeringen gjennomførte allerede fra 2014 en betydelig satsning på FoU i næringslivet med lettelser til bedrifter som benytter Skattefunn, uavhengig av om de gjennomfører FoU internt eller i samarbeid med FoU-institusjoner, sier finansminister Siv Jensen.

Ta sats - søk skattefunn (Bilde: Forskningsrådet)

 

Forskningsrådets årsrapport viser at bedriftene vil bruke mer penger på forskning og utvikling.

– Det er bra at 30 prosent flere bedrifter søkte om Skattefunn i 2013 enn i 2012, og at flere søknader går gjennom. Vi ønsker jo mer forskning i næringslivet. Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper fremtidens arbeidsplasser. Denne ordningen er med og bidrar til det, sier Mæland.

Skattefunn bidrar til nye produkter og styrker lønnsomheten i norsk næringsliv. En undersøkelse blant de bedriftene som søkte Skattefunn i 2012 og 2013 viser at bedriftene er svært fornøyde med ordningen. Nesten alle de spurte bedriftene (96 prosent) ville anbefalt ordningen.

– Vi har økt beløpsgrensen for innkjøpt FoU og hevet den maksimale beløpsgrensen for egne ansatte. Dette vil bidra til økt FoU-aktivitet i næringslivet, noe som kan utløse mer innovasjon foretakene kan dra nytte av, sier Jensen.

Fakta:

  • Skattefunn er en skattefradragsordning for å motivere bedrifter til å investere i forskning og utvikling og dermed øke sin konkurransekraft, vekst og verdiskaping.
  • Skattefunn gir støtte til bedrifter som ønsker å forske fram eller utvikle nye eller forbedrede produkter, tjenester og produksjonsprosesser, som både er til nytte for bedriften og for samfunnet.
  • Skattefunn ble opprettet i 2002. Mer informasjon på www.skattefunn.no.
  • Skatteutgiften knyttet til skattefradrag gjennom Skattefunn anslås til om lag 1490 millioner kroner i 2013. Det er anslått å øke til om lag 1800 millioner kroner i 2014.
  • Beløpsgrensen for innkjøpt FoU ble hevet fra 11 til 22 millioner kroner fra 2014 og den maksimale timelønnssatsen for egne ansatte økte fra 530 til 600 kroner per time.
  • Regjeringen har i tillegg hevet beløpsgrensen i Skattefunn for kostnader knyttet til egenutført forskning og utvikling, fra 5,5 til 8 millioner. kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 22 mill. kroner.
Til toppen