Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

-Ingen grunn til å tvile på Ørland

I de siste dagene har flere medier skrevet at kampflybasen på Ørland blir flere milliarder kroner dyrere enn den opprinnelige rammen som ble presentert for Stortinget – og at basen vil bli minst like dyr som Bodø. -Det er ikke riktig. Vi er fortsatt trygge på at riktig base er valgt, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

-Det som av flere nå fremstilles som en økning, er snarere investeringsbehov som var kjent for Stortinget i tilknytning til behandlingen av langtidsplanen (Prop. 73 S), sier statssekretæren. -Uansett om Bodø eller Ørland ble valgt som kampflybase, måtte vi ha gjennomført en omfattende modernisering av resten av basen, ut over det som bygges nytt for de nye kampflyene, F-35. Disse kostnadene utgjør altså ikke noen kostnadssprekk, men er kjente fremtidige ivesteringskostnader. 

I konseptuell løsning for fremtidig kampflybase, som ble lagt frem i 2011, ble det beregnet to ulike kostnader for både Bodø og Ørland:

1) Hva det ville koste å etablere F-35 på basen.

2) Hva det ville koste å fornye eksisterende bygningsmasse frem mot 2052.

 

-Konklusjonen var at Bodø, samlet sett, var en dyrere løsning. Den konklusjonen står fremdeles. Misforståelsen oppstår når man slår sammen beregningen av behovet for nybygg for F-35 med behovet for fornying av eksisterende bygningsmasse, og så kaller det en «kostnadssprekk». Det er feil, sier Bø. -Dette er to ulike behov som har vært kjent for Stortinget og i offentligheten, og denne informasjonen lå til grunn da Stortinget i 2012 besluttet at Ørland skulle bli Norges fremtidige kampflybase. 

 

Det vil likevel komme en oppdatering av kostnadsbildet for basen i løpet av våren 2015. Blant annet er det sett på om det bør innføres flere sikringstiltak enn det som ble lagt til grunn for kostnadsvurderingene for både Ørland og Bodø. Sammen med oppdaterte markedspriser fra Forsvarsbygg vil denne oppdateringen kunne føre til noen endringer i kostnadene for basebyggingen. 

 

-Forsvarsbygg har gjort nye beregninger som vi må ta hensyn til, og vi ser også på forutsetningene for hvordan Forsvaret skal operere og drifte i fremtiden. Vi vil komme til Stortinget med mer informasjon rundt hvordan dette vil påvirke planene for kampflybasen når oppdateringene er klare, men det er viktig å understreke at disse forholdene også ville påvirket kostnadene i Bodø, hvis basen hadde blitt lagt dit, sier statssekretær Bø.

 

Forsvarsministeren redegjorde også for disse forholdene i sitt svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen av 25.11.2014, avslutter Bø.

Til toppen