– Jeg er i kampanjemodus

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Kun få dager før Europaparlamentsvalget kjemper kandidatene om velgernes oppmerksomhet – også på internett. Sentralt plassert i kampen, med tusenvis av Facebook- og Twitter-meldinger på samvittigheten, står en ung, norsk kvinne.

Marte Ingul har her tatt en selfie sammen med sosialdemokratenes kandidat til jobben som president for Europakommisjonen, Martin Schulz, populært kalt en #Schulzie. (Foto: Marte Ingul)

Dette er fjerde artikkel i en serie om valget til Europaparlamentet i slutten av mai. I tiden frem til valget kommer vi til å publisere ulike artikler som tar for seg forskjellige sider ved valget. Du finner lenker til de tre første artiklene i serien nederst i denne artikkelen.

Marte Ingul jobber for sosialdemokratenes kampanje for at tyske Martin Schulz skal bli Europakommisjonens neste president. Hun snakker med stort engasjement fra første sekund av samtalen. Hun forteller entusiastisk at det er 380 millioner internettbrukere i Europa, og at 250 millioner av disse er på Facebook.

– Det er veldig, veldig mange mennesker, og det er derfor vi jobber helt konkret med å nå folk på de digitale plattformene. Spesielt unge velgere. Vi ser at kun 3 av 10 unge velgere stemte i 2009, og det er en skandale. Vi som politisk parti med et ønske å vinne i fremtiden er nødt til å ta disse plattformene på alvor og møte unge velgere der de er, og på et språk og en måte som de forstår, mener Ingul. Hun er utlånt av Arbeiderpartiet for å drive valgkamp i Brussel.

Forenkle – ikke fordumme
På spørsmål om hvorfor akkurat hun, som ikke en gang er stemmeberettiget, endte opp i denne jobben, er bergenseren tydelig på at hun ikke er noen EU-ekspert.

– Det er nok av dem i Brussel. Jeg ble nok rett og slett spurt fordi jeg har jobbet en del med formidling. Både innenfor journalistikken og i politikken. Jeg er opptatt av å formidle politikk – aldri på en fordummende måte – men på en forenklende måte. Og det er en veldig demokratisk form for kommunikasjon, at man må formidle politikken på en måte som tar folk på alvor og gjør at de forstår.

Det er kanskje særs viktig i forbindelse med valg?

– Ja, det er jo da folk flest forhåpentligvis reflekterer ved hvilke folkevalgte de vil velge. Og som sosialdemokrater må vi gjøre vårt ytterste for at folk skal få ta et best mulig informert valg. Og da er vi nødt til å jobbe på flere fronter. Det er veldig viktig at vi prøver å nå velgerne der de er. Og et element som har blitt viktigere og viktigere er sosial medier.

Digital valgkamp
Og det er nettopp det feltet Ingul jobber spesifikt med akkurat nå. Digital valgkamp kaller hun det. Tidligere har politikerne møtt velgerne på arbeidsplassen, torget eller i marka. Nå er det flere og flere som tilbringer mer og mer tid på internett, og da må våre politikere og kandidater, også være til stede på internett på en skikkelig måte.

Det er ikke så lett for Ingul å beskrive en typisk dag eller uke på jobben. Hennes kalender styres mye av kalenderen til Martin Schulz.

– Det blir veldig mangfoldig. Vi jobber jo med å dekke kampanjen, å få ut hans budskap, og høydepunktene på kampanjen. Det handler om å vise noen av de beste øyeblikkene når han er ute i Europa. Han skal jo besøke 24 land i løpet av valgkampen. Da er det viktig å legge planer, følge opp og lage godt innhold fra de besøkene, forklarer Ingul.

Hun forteller at hun daglig er i kontakt med 2000 digitale aktivister rundt om i Europa. Denne digitale grasrota er viktig for å nå ut med budskapet i alle EUs medlemsland.

– Vi bruker mye tid på det, å bygge grasrotmusklene våre, kort sagt.

17. mai i Umeå
I tillegg forteller Ingul at de har satt i gang den aller første europeiske husbesøksaksjonen. I de fleste europeiske land er det ikke tradisjon for å banke på dørene hos folk i forkant av valg for å informere og oppfordre til å stemme, men denne gangen gjør sosialdemokratene det, med inspirasjon fra blant annet Norge.

Sett bort i fra det har ikke Ingul tid til å tenke så mye på Norge akkurat nå for tiden. Grunnlovsdagen tilbrakte hun i stedet i Sverige. Som en del av sine reise rundt i Europa besøkte Schulz den svenske byen Umeå.

– Han var på husbesøk og delte ut roser på torget, og det ble grundig dokumentert. Så det er lange dager. Man går litt på adrenalin. Jeg er ikke så sliten som man kanskje skulle forvente – nå er det jo kun få dager igjen.

Språklig utfordring
Gjennom jobben i Brussel har Ingul også merket seg enkelte forskjeller mellom norsk valgkamp og valgkamp i EU.

– Det er en jo utfordring med EUs 24 offisielle språk. I tillegg er det også ulike politiske kulturer. Selv innad i vår partifamilie så er det er det jo ulike politiske diskusjoner i de ulike landene, og overalt er det ulike kontekster. Trøgstad og Trysil er mer likt enn Warszawa og Wien, uttrykker Ingul for å eksemplifisere at hun mener forskjellene innad i Norge tross alt er mindre enn innad i EU.

Kampanjemodus
Ingul synes disse forskjellene er spennende, men når valget til Europaparlamentet er unnagjort blir hun ikke værende i Brussel.

– Det kunne nok vært interessant. Jeg har jobbet på Stortinget tidligere, og Europaparlamentet kunne jo også vært et spennende sted. Men skal jeg være helt ærlig, så er jeg ekstremt motivert og ønsker veldig sterkt å få jobbe med den norske kommunevalgkampen foran valget i 2015. Etter valget til Europaparlamentet nå er det jo fem år til neste gang, og det er litt for lenge å vente for meg.

Liker du å være der det er valg på gang?

– Ja, jeg er i kampanjemodus. Det er noe helt eget med å få lov til å drive kampanje og få politikken ut til folk. Vi kan ikke lenger bare drive valgkamp tre måneder før et valg. Vi ser at folk gjerne bestemmer seg tidligere, så vi er nødt til å være i kampanjemodus lenger, mener Ingul.

Denne valgkampen har hatt et mye sterke personfokus enn tidligere. Ingul er blant de som argumenterer for at dette er positivt.

– Vi ser det blant annet på pressedekningen. Den er mer enn doblet fra valget i 2009, og det er en veldig positiv utvikling. Det at flere journalister bryr seg, og skriver om valget, gjør valget viktigere. Det gjør også det hele mer demokratisk fordi flere innbyggere får mer informasjon og kan gjøre sitt valg på et bedre grunnlag, forteller Ingul som mener det er udelt positivt.

– Brussel har et PR-problem
Hun synes også at Brussel for lenge har vært for lite personifisert og for lite politisert. De siste årene har Europaparlamentet fått mer og mer makt og Ingul mener at når folk skal velge sine folkevalgte så bør de jo ha rett til å få vite litt mer om de ulike politikerne.

– Det handler om å bygge tillit. Politikere kan ikke bare dele politiske syn, men må også være litt personlige for at folk skal bli litt kjent med dem de skal velge mellom. Og EU er desperat på jakt etter mer tillit. Da er det riktig å satse på en mer personifisert kampanje, og så jeg er veldig spent på å se om det har noen effekt på valgdeltakelsen, sier Ingul som omtaler fremmøtet ved de siste valgene som kriselavt.

En sentral del av valgkampen går ut på å engasjere de europeiske velgerne. Ingul mener suksessen på det området kommer veldig an på mange faktorer.

– Jeg tror at veldig mange egentlig er interessert i Europa-politikk, men at Brussel har et PR-problem. Og jeg tror det er noe av det viktigste man kan jobbe med. I flere av de landene jeg har reist rundt i med Schulz, så er det mange som sier at det lille de hører om EU er negativt. De hører lite fra sine folkevalgte i Brussel og vet lite om hva man egentlig kan bestemme i Europaparlamentet, forteller Ingul.

Hun tror ikke nødvendigvis det er holdningskampanjer man skal bruke penger på, men politikerne og partiene er nødt til å bli litt mer kløktig i hvordan man skal kommunisere politikkens konsekvenser, Man kan for eksempel ikke bare skal fokusere på de politiske seksjonene i avisene, for det er ikke alle som leser de.

– Og vi kan ikke skylde på at folk ikke leser hele avisen. Da er det vår oppgave å finne en mer kreativ måte å formulere oss på.  Vi må få frem budskapet på en eklere måte. Jeg er veldig opptatt av å forenkle uten å fordumme. Folk er travle. Det må vi ha full respekt for, fastslår Ingul.

Aldri i mål
Martin Schultz er også travel, men ifølge Ingul er han flink til å ta seg tid til den digitale kampanjen han står i sentrum av.

– Han er veldig interessert, og jeg prøver å vise ham så ofte jeg kan. Både interessante tall som viser hvor mange vi når og sånn, men også innholdet. Denne uken når han 15 millioner velgere på Facebook. Da begynner det å monne litt, men man kan aldri snakke om at man er i mål på sosiale medier, mener Ingul.

Til tross for det begynner Ingul nå å se en ende på denne kampanjen og gleder seg til den siste valgdagen, 25. mai.

– Det blir jo et høydepunkt, men jeg tror det mer blir et antiklimaks. Jeg skal være i parlamentet, og det er meldt over 2000 journalister og 180 tv-stasjoner som skal rapportere. Det blir veldig, veldig spennende. Det er alltid sånn når man driver valgkamp, i Norge også, at det noen spesielle kommuner man følger ekstra med på, så nå har jeg noen land jeg er ekstra opptatt av. Det blir en lang natt. Og ingenting er avklart, på noen som helst måte.

I tillegg til å gjøre et godt valg er Ingul også veldig opptatt av et annet aspekt ved valget.

– I tillegg til å bli det største partiet, og få Schulz valgt, håper jeg vi endelig klarer å bryte den negative trenden. Valgdeltakelsen har pekt nedover for hvert valg siden første valgdag i 1979. Klarer vi de tre målene kan vi kanskje være fornøyd, avslutter Ingul, før hun haster tilbake til kontorene for å sende ut digitale meldinger som forhåpentligvis skal trekke både gamle og ung til valgurnene.

  • Artikkel nr. 1: Savner en generasjon i europeisk politikk
  • Artikkel nr. 2: Blir valget annerledes denne gangen?
  • Artikkel nr. 3: Stemmer belgiske politikere inn i Europaparlamentet
  • Til toppen