Rapport om norsk naturmangfold sendt FN

Norge har levert en rapport om tilstanden i norsk natur til FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Rapporten skal bidra til en internasjonal rapport om status for naturmangfoldet, som er under sterkt press på verdensbasis.

Norge har levert en rapport om tilstanden i norsk natur til FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Rapporten skal bidra til en internasjonal rapport om status for naturmangfoldet, som er under sterkt press på verdensbasis. 

–Vi har vedtatt 20 ambisiøse mål for å ta vare på naturmangfold og økosystemtjenester fram mot 2020. Det er derfor viktig å ha oversikt over tilstanden til naturen over hele kloden. Vi er avhengige av naturmangfoldet blant annet for å få rent vann, mat, medisiner og beskyttelse mot flom, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Den norske rapporten går gjennom tilstanden i havet, langs kysten, i ferskvann, fjell, skog, kulturlandskap, våtmarker, i Arktis og i byene. Norge har en mangfoldig natur som gir en rekke viktige goder. Men den påvirkes av utbygging og forurensning og annen aktivitet. Dette kan utgjøre en risiko for naturen.

–Selv om vi har iverksatt mange gode tiltak, vet vi ikke om målene om blant annet å stanse tap av arter vil være nådd i 2020. Vi er avhengig av videre satsing for å ta vare på naturmangfoldet nasjonalt og internasjonalt sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Les Norges femte nasjonale rapport til konvensjonen om biologisk mangfold

Til toppen