Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på to spørsmål frå representanten Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på to spørsmål frå representanten Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Han har følgande spørsmål:
”I Stortinget 13.11.13 fikk statsråden spørsmål om ”ostetollen” hadde gitt et dårligere tilbud i norske ostedisker. Statsråden kunne da ikke belegge sin påstand faglig, men henviste til at hun hadde ”registrert at enkelte osteforhandlere og forbrukere har uttalt til media at de mener utvalget har blitt dårligere”. Kan statsråden nå gi et faglig begrunnet svar eller bygger hun fortsatt sin holdning til ”ostetollen” på enkeltutsagn i media?”

"På FrPs nettsider skrytes det av at departementet har opphevet 15 av 98 nasjonale forskrifter under Landbruks- og matdepartementet. Hvilke forskrifter er dette og hvordan vil fjerningen av disse gi aktører i norsk landbruk en enklere hverdag?"

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen