Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Heidi Grini (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Heidi Grini (Sp) på Stortinget.

Spørsmålet lyder:
Som forebyggende tiltak mot skader fra beitende tamrein på innmark, gis det støtte til inngjerding. Støtten gis etter generell forskrift, eller etter avtale mellom stat, grunneier- og reinbeitelag. En grunneier har fått avslag med henvisning til at det ikke foreligger gjeldende avtale. Dette til tross for at det er søkt i henhold til gjeldende protokoll. Vil statsråden medvirke til at grunneiers søknad blir behandlet etter gjeldende avtale slik at tiltak kan iverksettes før beitesesongen for å unngå konflikter?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)

 

Til toppen