– Viktig å få EU med på å bevare regnskogen

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, deltok mandag 26. mai på Europakommisjonens konferanse om avskoging og forringelse av skog. Lunde ser positivt på at EU med dette tar et initiativ på området.

Statssekretær Lunde la vekt på at flere land bør bidra finansielt til REDD+ (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen)

Konferansen i Brussel tok sikte på å sette søkelyset på utfordringene, og de mulige løsningene, knyttet til avskoging og forringelse avskog. Lunde holdt sitt innlegg i første sesjon og la blant annet vekt på de nylige uttalelsene fra FNs klimapanel om at klima- og skogsatsningen (REDD+) har et stort potensial til å bidra til å redusere klimaendringene på en kostnadseffektiv måte.

– Ingen hevder at REDD+ er enkelt, gratis og fort gjort, men sammenlignet med de andre klimatiltakene vi kan velge mellom, er klima- og skogsatsningen en av de fruktene som henger lavest, uttrykte Lunde til en forsamling av konferansedeltakere med bakgrunn fra både politikk, næringsliv og akademia.

Delte våre erfaringer
Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom tre av Europakommisjonens generaldirektorater, DG Environment, DG Climate Action og DG Development Cooperation. Miljøkommissær Janez Potočnik åpnet konferansen med å fortelle om EUs interne initiativer på klima- og miljøfeltet, men sa også at EU er opptatt av å jobbe multilateralt i kampen mot avskoging og forringelse av skog, blant annet gjennom REDD+.

Statssekretær Lunde er veldig opptatt av å ha EU med på laget i dette arbeidet.

– Vi håper å få EU mer på banen, og er veldig glad for at EU inviterte oss til denne konferansen. Vi håper å kunne bidra litt med å fortelle om erfaringene vi har i Norge, til å inspirere EU og Europakommisjonen, og få EU med.

Fortsetter til 2020
Lunde mener det er viktig at også EU er oppmerksomme på den betydningen regnskogene har. Norge iverksatte klima- og skoginitiativet i 2008 og har siden da brukt tre milliarder kroner hvert år på å bevare regnskog. Satsningen skal fortsette på dagens nivå, i alle fall frem til 2020.

– Det å bevare regnskog er helt nødvendig dersom vi skal stanse klimaendringene. Det er ikke alene nok, men klarer vi ikke denne oppgaven i klimaarbeidet, kommer vi ikke til å klare å stoppe global oppvarming, sier Lunde.

Han peker også på at en aktør på EUs størrelse vil gi langt mer finansiell og politisk tyngde til satsningen – mer enn Norge kan bidra med alene.

– Det er veldig viktig at man nå har fått denne bevisstheten i EU rundt klima- og skogsatsningen, og EU vil jo være den viktigste samarbeidspartneren for Norge i dette arbeidet. Og det er også viktig å få flere til å være med å finansiere klima- og skogsatsningen, slik at det ikke er Norge alene som gjør dette. I den sammenheng er det naturlig å peke på EU som viktig samarbeidspartner. Vi samarbeider allerede med Storbritannia og Tyskland, og det er viktig å få flere EU-land på banen, og ikke minst EU som helhet, sier Lunde.

Til toppen