-Australia er et spennende marked for norsk leverandørindustri

Olje- og energiminister Tord Lien møtte mandag Australias industri- og forskningsminister, Ian Macfarlane, i Canberra. Macfarlane har ansvaret for industri og ressurser, deriblant offshore petroleumsressurser og energi. Ministrene diskuterte utviklingen av petroleumssektorene, petroleumsforskning og den norske leverandørindustriens engasjement i Australia.

-Norge og Australia er begge store energinasjoner. Australia er et spennende marked for norsk leverandørindustri. Norske bedrifter har kompetanse og teknologi som er etterspurt i Australia. Derfor er gode relasjoner, både mellom myndigheter og bedrifter, viktig og til gjensidig nytte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Australia er en nasjon som er rik på naturresurser og en stor eksportør av naturgass (LNG). Produksjonen av gass har økt betraktelig det siste tiåret og er forventet å øke fremover. Veksten er forventet å komme fra store utbygginger offshore. Disse prosjektene ligger langt fra land, noe som gjør ilandføring av gassen sværtkostbar. Det planlegges derfor å bygge ut store skip som er i stand til å produsere flytende naturgass.

Et av prosjektene som pågår er Shells FLNG-prosjekt Prelude. På Prelude er det leveranser fra om lag 15 norske leverandører. I 2011 omsatte norsk leverandørindustri for om lag 6 milliarder kroner i Australia, i 2013 hadde omsetningen økt til over 10 milliarder kroner. Det viser at norsk kompetanse og teknologi er viktig for Australia.

-Det er store likhetstrekk mellom norsk og australsk sokkel. Mange av ressursene ligger langt fra land, på store dyp og dette er ressurser som krever avansert teknologi. Med over 40 års erfaring fra liknende forhold på norsk sokkel kan norske leverandører bidra med verdifull teknologi og kompetanse, sier olje- og energiminister Tord Lien.

OED/ Tønnes Holter Thompson
Olje- og energiminister Tord Lien hilser på Australias generalguvernør Peter Cosgrove. Her sammen med Kong Harald og noen av representantene fra den offisielle norske delegasjonen. (Foto: OED/Tønnes Holter Thompson) Foto: OED/ Tønnes Holter Thompson

Bakgrunn:

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) og utenriksminister Børge Brende (H) ledsager Kongeparet på deres første offisielle statsbesøk til Australia 23.-27. februar. I den topptunge norske delegasjonen følger flere representanter fra norske myndigheter og sentrale aktører innen norsk næringsliv. Hovedmålet med statsbesøket er å fremme norske økonomiske og næringspolitiske interesser i Australia.

Etter besøket i Canberra drar delegasjonen videre til Sydney. Torsdag reiser olje- og energiministeren i forveien til Australias oljehovedstad Perth for å legge ned grunnstein ved Stavangerbedrifte OTS’ nye kontorer. Han skal også møte toppledelsen i i australias største energiselskap, Woodside. Fredag ankommer også kongeparet Perth for å delta på et norsk næringslivsseminar om olje og gass, samt besøke Wilhelmsen-skipet MV Tugela.

Australia er et av verdens raskest voksende offshoremarkeder og er attraktivt for den norske petroleumsrettede leverandørindustrien. Organisasjonen INTSOK, som jobber for internasjonalisering av norsk leverandørindustri, vurderer Australia som et av seks hovedmarkeder for norsk olje- og gassnæring. I 2013 var Australia verdens tredje største eksportør av LNG, og ventes å bli den ledende LNG-eksportøren innen 2020. 

Til toppen