- En fantastisk historie og en spennende framtid

Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag åpningsforedraget på Subsea Valley-konferansen i Oslo. Statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, samt en rekke aktører fra industrien holdt også innlegg i det som har blitt en viktig møteplass for norsk leverandørindustri.

I innlegget sitt vektla statsråden generelt teknologi som en av nøkkelårsakene til suksessen på norsk sokkel. Han trakk spesielt fram hvordan Norge har utviklet en verdensledende klynge innen havbunnsteknologi.

Nylig feiret vi femtiårs-jubileum for petroleumsaktiviten på norsk sokkel. Subsea Valley og deltakerne på dagens konferanse er et godt eksempel på hvor langt vi har kommet i løpet av disse årene. Herfra eksporterer vi høyteknologiske løsninger til alle verdenshjørner, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Videre viste han til hvordan industrien takler de pågående utfordringene med en lavere oljepris og høyere kostnader.

Det gode og tette samarbeidet mellom operatører og leverandører har vært avgjørende for utviklingen av norsk sokkel. Dette samarbeidet blir viktig også i tiden som kommer. Det siste fallet i oljeprisen har intensivert industriens arbeid med å få ned kostnadene.Vi har både ressursbasen og kunnskapsbasen, og med hardt arbeid fra alle parter er jeg sikker på næringen vil komme styrket ut av dagens situasjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien holder innlegg på Subsea Valley-konferansen.

Olje- og energiminister Tord Lien holder innlegg på Subsea Valley-konferansen.

Næringsklyngen Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet i området mellom Oslo og Kongsberg. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.

Leverandørindustrien innen olje og gass omsatte i fjor for til sammen 524 milliarder kroner, hvor av om lag 40 prosent var internasjonal omsetning. Et av de viktigste segmentene er undervannsutstyr og –installasjon, med ca. 26 milliarder kroner i omsetning. I tillegg til norsk sokkel, er undervannssegmentet størst i Brasil og Storbritannia, fulgt av viktige offshore markeder som Australia, USA (Mexico-golfen) og Angola.

Til toppen