Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barnetryden øker:

– Et historisk løft for barnefamiliene

29. mars kommer månedens barnetrygd på konto for landets foreldre. For første gang på over 20 år er summen økt.

–  Barnetrygden har stått bom stille siden 1996. Jeg er glad for at vi endelig har fått til en økning med KrF i regjering, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Den første økte utbetalingen kommer på konto siste virkedag i mars 2019, og går fra 970 til 1054 kr for alle barn fra 0 til fylte 18 år. Dette utgjør 1000 kr i året.

– Dette er starten, sier barne- og familieministeren.

– På toppen av budsjettforliket har vi i Granavolden-plattformen fått gjennomslag for å øke barnetrygden med 7200 kr i året, for alle barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av perioden. Dette vil være et historisk løft for barnefamiliene. Regjeringen vil sørge for at økningen i barnetrygd også kan komme familier til gode som er avhengige av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte, sier Ropstad. 

Fakta om barnetryden: 

  • Den moderne barnetrygden ble innført i 1946. Enslige forsørgere fikk barnetrygd fra første barn, gifte fra andre barn.
  • I 1970 fikk alle rett til barnetrygd fra første barn.
  • Fra 1970 til 1996 økte barnetrygden jevnt
  • Fra 1996 til 2019 stod barnetrygden stille på 970 kr. i måneden pr barn.
  • Barnetrygd er en økonomisk overføring til barnefamilier som utbetales hver måned fra barnets fødsel til fylte 18 år.
  • Enslige forsørgere kan få utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg.
  • Hensikten er å bedre barnefamilienes økonomi og kompensere foreldrene for deler av utgiftene til forsørgere av barn.
Til toppen