-Fant rikdommen og utviklet et industrieventyr

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på den årlige Offshore Strategikonferansen i Stavanger. Han understreket at satsing på kunnskap, forskning og teknologi på norsk sokkel har vært en nøkkelfaktor for det som i dag er en verdensledende norsk leverandørindustri.

-For femti år siden var det ikke mange som trodde på rikdommene som skjulte seg under havbunnen. I dag har vi ikke bare funnet rikdommene. Vi har også blitt verdensledende på teknologien som muliggjør utvinning av ressursene. Dette er et industrieventyr, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiministeren tok for seg dagens utfordringer for oljenæringen og minnet om at petroleumsnæringen er og vil fortsette å være Norges klart største næring i mange tiår framover.

-Petroleumsindustrien er en syklisk og ikke minst dynamisk næring. Dette er en næring som har opplevd svingninger og som har kommet styrket ut tidligere, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien trakk også fram de store mulighetene for norsk leverandørindustri som følger utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Statoil har blant annet nylig inngått milliardkontrakter med Kværner Verdal og Aker Solutions.

-Disse kontraktene er gledelige og viser at norske leverandører er konkurransedyktige i et globalt marked, sier olje og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet under årets Offshore Strategikonferanse i Stavanger. Foto: Lise Rist/OED
Olje- og energiminister Tord Lien deltok i en paneldebatt under Offshore Strategikonferansen i Stavanger. Foto: Lise Rist/OED
Olje- og energiminister Tord Lien og IKM-sjef Ståle Kyllingstad. Foto: Lise Rist/OED

Fakta om den norske petroleumsrettede leverandørindustrien:

  • Norges største og viktigste næring etter salg av olje og gass
  • Den omsatte for 524 milliarder kroner (2013) og sysselsatte 126 000 mennesker (2012).
  • Samlet er nærmere 250.000 personer direkte eller indirekte sysselsatt i petroleumsnæringen.
  • Den består av over 1250 selskaper i hele verdikjeden: Fra seismikk og boreriggsutstyr, via ventiler, mutrer og slanger til verftsindustri, avanserte offshore supply- og servicefartøy og undervannsteknologi.
  • Den prosentvise veksten det siste tiåret har vært størst internasjonalt. Omsetningen var på 206 milliarder kroner (2013), dette utgjør omtrent 40 prosent av den totale omsetningen.
  • De største internasjonale segmentene er plattform- og prosessutstyr, rigg- og boretjenester og undervannsutstyr og -installasjon.

Les mer om norsk petroleumsrettet leverandørindustri her.

 

Til toppen