– Flere studenter må skape sin egen arbeidsplass

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hva bør vi gjøre for å få flere studenter til å ville skape nye arbeidsplasser? Det var ett av spørsmålene under årets toppmøte om forskning og høyere utdanning.

Hvert år samler regjeringen viktige beslutningstakere og kreative hoder innen akademia og samfunns- og næringsliv for å få innspill til forsknings- og høyere utdanningspolitikken.

Tema for årets toppmøte var hvordan vi kan utdanne de kandidatene som næringslivet trenger i fremtiden. Rundt bordene satt om lag 70 studenter og folk fra universiteter og høyskoler, fra store, etablerte bedrifter og fra små gründervirksomheter.

– Målet var å få konkrete råd til hvordan vi kan sikre tilgang på riktig kompetanse i en tid der kompetansebehovene endrer seg – slik at vi kan opprettholde Norge som et bærekraftig velferdssamfunn. Det synes jeg vi lyktes med. Det er tydelig at det er gjensidig engasjement både i akademia og næringslivet om å gjøre utdanningen best mulig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Statsråd Iselin Nybø diskuterer studententreprenørskap og innovasjon med blant andre Øistein Sonstad fra Insj UiO og Ole Erik Almlid fra NHO på toppmøtet om forskning og høyere utdanning.

Flere studentgründere

– For Venstre er det viktig at flere vil bli gründere og skape sin egen arbeidsplass. Og jeg er spesielt opptatt av at studenter etter endt utdanning skal oppleve det som helt naturlig å ville starte en virksomhet selv. Det trengs en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren for at flere kan få til dette, sier Nybø.

Én av dem som kom med innspill, er Øistein Sonstad, administrerende direktør i Insj UiO. Det er en studentdrevet virksomhet med målrettede tilbud til studenter som har en forretningsidé de ønsker å realisere.

– Dersom vi kan skape en kultur for innovasjon og bryte ned siloer mellom fakulteter og institusjoner, kan vi øke antallet studentgründere. Entreprenørskap gir studentene en innsikt og erfaring som næringslivet trenger, uavhengig av om studentene lykkes med selskapet de skaper eller ikke, sier Sonstad.

Koble arbeidsgivere og studenter

Svein Richard Brandtzæg deltok også på møtet. Han er både konsernsjef i Hydro og styreleder ved NTNU og dermed i en god posisjon til å se et samarbeid mellom næringsliv og akademia fra begge sider.

Han foreslo blant annet at regjeringen bør utvikle ordninger som kobler arbeidsgivere og studenter for prosjekter, oppgaver og jobber. I tillegg sa han at foredragsholdere fra næringslivet bør bringes inn i den teoretiske utdanningen, og at vi samtidig må utnytte akademias fagekspertise i næringslivet og dermed gi forskerne praktisk erfaring fra verdiskaping.

Innspillene fra toppmøtet tar regjeringen med seg videre i arbeidet med en ny stortingsmelding om samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv.

Statsminister Erna Solberg diskuterer hvordan næringslivet kan samarbeide bedre med universiteter og høyskoler sammen med blant andre Magnus Helgeby i Sensero og Svein Richard Brandtzæg i Hydro.