- Fremragende forskning innen både petroleum og fornybar energi

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte onsdag Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller i Akershus. Der møtte han instituttledelsen og fikk se eksempler på ledende forskning både innen petroleum og fornybar energi.

Statsråd søviknes og følge fikk se flerfaselab hos IFE

Besøk i flerfaselaboratoriet. Martin Foss, ny sektordirektør for petroleum ved IFE, orienterer statsråden og følge om arbeidet som gjøres på flerfaselaben.

Det er svært spennende å besøke et av våre ledende forskningsmiljøer og som har betydd så mye for teknologiutviklingen både innen olje- og gass, men også innen fornybar energi, sier Søviknes. 

I løpet av besøket fikk statsråden en omvisning på flerfaselaboratoriet til IFE. Flerfasestrømming er en banebrytende petroleumsteknologi som muliggjør strømming av ubehandlet brønnstrøm (olje, gass og eventuelt vann) over lange avstander og i det samme røret. Teknologien er utviklet i samarbeid mellom IFE, SINTEF og flere oljeselskaper. 

Flerfasestrømming er kanskje en av Norges aller viktigste oppfinnelser og har gjort det mulig å utvikle mange felt på norsk sokkel. Teknologien brukes i dag i petroleumsprovinser over hele verden og er et godt eksempel på samarbeid mellom industri, akademia og myndigheter, sier statsråden. 

Statsråd søviknes besøkte IFE onsdag

Utenfor IFE: Fra venstre: Liv Gustavsen, Turid Kristensen, Terje Søviknes, Nils Morten Huseby, Arve Holt, Himanshu Gulati og Erik Marstein.  

Søviknes besøkte også sollaben ved IFE og fikk blant annet se en reaktor utviklet av Dynatec Engineering. Denne testes nå på Kjeller og er bygget for å utvikle rent og billig silisium som igjen er en viktig innsatsfaktor i den voksende globale solenerginæringen. 

Til toppen