– Har stor nytte av de nasjonale ekspertene

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Ledelsen ved Senter for internasjonalisering av utdanning var nylig i Brussel for blant annet å knytte tettere kontakt med de norske nasjonale ekspertene som arbeider med utdanning i Europakommisjonen.

Direktør Alf Rasmussen og ledelsen ved Senter for internasjonalisering av utdanning i møte med norske nasjonale eksperter. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU administrerer EU-program som Erasmus+ i Norge og har ansvar for å profilere Norge som utdanningsnasjon. SIU driver også informasjonsarbeid og rådgivning.

– Viktig å komme til Brussel
9. og 10. januar besøkte ledelsen ved SIU Brussel. Formålet var å ha møter med den norske EU-delegasjonen, norske nasjonale eksperter som jobber med utdanning i Europakommisjonen, NHOs Brussel-kontor og EFTA-sekretariatet i Brussel.

Ifølge direktør Alf Rasmussen er det mange årsaker til at det er viktig for SIU å komme til Brussel. Han trekker særlig frem samarbeidet med de norske nasjonale ekspertene i Europakommisjonen og utdanningsråd Harald Nybølet ved EU-delegasjonen.

– Vi har stor nytte av å ha kontakt med dem. De er viktige bidragsytere og et hjelpeapparat for oss. Nå har vi begynt et systematisk arbeid med å nytte deres kompetanse i forberedelse av saker hos oss, sier Rasmussen.

Viktig å møte NHO i Brussel
Han trekker også fram møtet med lederen av NHOs kontor i Brussel, Niels Bekkhus som en viktig del av besøket.

– Å legge til rette for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet er veldig viktig for SIU. Vi finner møteplasser og fasiliterer i stor skala for at aktørene på utdanningssiden og næringslivssiden skal kunne inngå samarbeid, sier Rasmussen.

Mer enn bare studentmobilitet
Erasmus+, EUs nye program for utdanning, ungdom og idrett, ble vedtatt 3. desember 2013. 77,5 prosent av det samlede budsjettet for Erasmus+ vil gå til utdanning og opplæring. Av dette vil rundt to tredjedeler gå til mobilitet.

Norsk deltagelse i Erasmus+ vil i all hovedsak bli administrert av SIU. Rasmussen er opptatt av å fremheve at de internasjonale samarbeidsprogrammene de administrerer består av mer enn bare studentutveksling.

– Når det gjelder internasjonalt utdanningssamarbeid tenker folk ofte på mobilitet og særlig studentmobilitet. Da glemmer man kanskje fokuset på alle de andre tingene som disse programmene gir mulighet for, sier Rasmussen.

– Det er vår oppgave å fortelle at programmene har mange oppgaver utover det, at internasjonalisering ikke er ensbetydende med studentutveksling. Det innebærer blant annet også prosjektsamarbeid samt mobilitet for både akademikere på alle utdanningsnivå og teknisk-administrativt personale, sier Rasmussen.

Seminar om Erasmus+
For å informere om mulighetene Erasmus + gir, gjennomfører SIU i februar søkerseminar for grunnopplæringen i Erasmus+ i seks byer over hele Norge.

5. til 6. mars arrangerer SIU dessuten Internasjonaliseringskonferansen 2014 med NTNU i Trondheim som vertskap. Dette skjer i nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

– Dette er en årlig begivenhet og er den største samlingen for internasjonalt utdanningssamarbeid i Norge, sier Rasmussen.

Mer informasjon:
Erasmus+ endelig vedtatt i EU
Les mer om Norges utdanningssamarbeid med EU

Til toppen