– Jeg måtte selv tigge for å overleve

Hva er status for inkludering av romfolk i Europa? Hvor går veien videre? Dette var hovedfokus for en internasjonal konferanse om romfolk i Oslo 26. september.

Etter EUs utvidelse østover har utfordringene knyttet til inkludering av romfolk fått økt oppmerksomhet, også her i Norge. Det er et åpenbart behov for mer kunnskap og diskusjon blant europeiske institusjoner, nasjonale myndigheter og forskere.

Konferansen samlet innledere fra en rekke europeiske land, samt EU-kommisjonen. Alle innleggene er gjort tilgjengelige på nett-tv.

EU-landenes ambassader og EU-delegasjonen i Oslo stod som arrangører av konferansen i samarbeid med FAFO. Konferansen var også støttet av EØS-midlene.

For mer informasjon om konferansen og inkludering av rom i Europa se:

 

Fire fra konferansen

 
Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD
 
Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Zoltán Balog
Ungarns minister for blant annet minoritetsspørsmål

– Vi har en lang vei å gå. Vi har bare tatt de første skrittene i gjennomføringen av de nasjonale strategiene for integrering av romfolk i EU. Samtidig er det viktig at vi ikke ser på dette arbeidet kun som omsorg og hjelp. Inkludering og integrering må bli en del av politikken på alle områder: helse, utdanning, arbeidsliv, kultur, osv. Først da kommer vi til å lykkes.

Daniel Ionita
Romanias ambassadør til Norge

– Jeg håper denne konferansen ikke oppleves som nok et arrangement om romfolkets situasjon uten at det kommer noe produktivt ut av det og ny kunnskap. Støtte til å inkludere rom er ingen skjønnhetskonkurranse. Det er heller ikke et svarteperspill. Det handler om samarbeid.

 
Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

 
Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Iona Negro
Koordinator for EUs arbeid med romspørsmål, EU-kommisjonen

– Rom er ikke én felles gruppe. Det er viktig at hvert land følger opp sine spesifikke utfordringer. Samtidig er det viktig med en integrert tilnærming. Tidligere strategier har mislykkes fordi de ulike tiltakene ikke ble sett i sammenheng. Samtidig må vi inkludere alle de andre gruppene som sliter med de samme utfordringene. Ellers bidrar vi til å grave en grøft mellom rom og resten av befolkningen. Da mislykkes vi på ny.

Damian Draghici
Rådgiver for Romanias statsminister i romspørsmål

– Jeg har selv vært tvunget til å tigge for å overleve. Dette er ikke bare snakk om organisert virksomhet. Det er mange givere som arbeider med romspørsmål, som ikke oppsøker folk der de bor. Som ikke snakker med menneskene de vil hjelpe. Jeg har sett en rekke prosjekter som ikke har kastet av seg noe som helst. Jeg håper den rumenske regjeringen vil følge opp sin egen strategi for å inkludere rom i det rumenske samfunnet. 
Til toppen