Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

-Må ha mål om lavutslippssamfunn i klimaavtalen

En klimaavtale i Paris må inneholde et langsiktig mål om lavutslipp av klimagasser. Dette er et viktig budskap i en rapport som i dag ble presentert på et ministermøte i Luxemburg med de store utslippslandene i verden. Norge deltar som observatør i møtet.

Rapporten ble laget av den amerikanske tenketanken Climate Change and Energy Solutions.  Denne tenketanken har organisert en serie med møter med forhandlingsledere fra over 20 land, blant andre Aslak Brun fra Norge. Forhandlingslederne har forsøkt å finne mulige kompromisser for den nye klimaavtalen som skal vedtas i Paris i desember i år. Prosessen ble ledet av Harald Dovland, som tidligere var Norges forhandlingsleder, og Valli Moosa, tidligere miljøminister i Sør-Afrika.

I rapporten skisserer forfatterne hvordan de mener en avtale i Paris i desember bør se ut

-Anbefalingene samsvarer i stor grad med hva Norge ønsker. Vi må sette et mål om tilnærmet null utslipp i 2050, og avtalen i Paris må være basert på åpenhet og grundig rapportering om hvordan alle verdens land kutter sine utslipp, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft, som deltar på møtet i Luxemburg i helgen.

Rapporten tar til orde for å holde fast på to-gradersmålet, det vil si at det globale oppvarmingen må begrenses til to grader over før-industriell tid.

-Landene må i avtalen i Paris oppfordres til å legge en strategi for hvordan de skal komme fram til et lavutslippssamfunn, heter det i rapporten.

Forfatterne tar også til orde for å forlate ideen om å dele inn verden etter kategorier, som i-land og u-land.

-En avtale må ta utgangspunkt i hvert lands forutsetninger for å redusere utslippene, og alle verdens land må øke ambisjonene, heter det. Fra før er det bestemt at alle landene må vise sine kort før Paris-møtet, det vil si å melde inn sine nasjonale mål for utslippskutt. Norge har for lengst sagt at utslippene skal ned med 40 prosent innen 2030, fra nivået i 1990.

Et helt sentralt element i anbefalingene er åpenhet. Det skal være mulig å overvåke hva landene gjør for å kutte utslipp av drivhusgasser, og det må være strenge regler for rapportering av klimatiltak. Det må også være klarhet i hvordan man skal regne ut pengeoverføringene fra i-land til u-land.

Endelig tar forfatterne til orde for at det regelmessig, for eksempel hvert femte år, blir gjort opp status for hvordan landene ligger an i å begrense den globale oppvarmingen.

-Jeg synes rapporten peker på helt vesentlige elementer som må med i en avtale i Paris. Vi må arbeide hardt framover for å få det til. Jeg synes møtet i Luxemburg så langt har vært oppmuntrende. Jeg registrerer at de store landene, blant andre USA, Kina og India, viser en oppriktig vilje til å bidra konstruktivt, sier Sundtoft.

Møtet blant de store utslippslandene fortsetter i Luxemburg i morgen. Mandag og tirsdag arrangerer Frankrike et annet ministermøte om klima i Paris, mens EUs miljøministre diskuterer klimaforhandlingene i Luxemburg onsdag og torsdag. Norge deltar i alle disse møtene.

 

 

 

Til toppen