Mer åpenhet om nasjonale prøver

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker større åpenhet rundt resultater fra nasjonale prøver slik at kommuner og foreldrene kan bruke dem aktivt for å lage en enda bedre skole.

Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn, og ett av formålene med prøvene er å se hvor godt skoler lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter. I dag ble resultatene fra nasjonale prøver i lesing lagt frem, og de viser at det er små endringer i gjennomsnittlig mestringsnivå for fylkene og de største kommunene.

– Vi ønsker mer åpenhet rundt resultatene fra de nasjonale prøvene slik at de kan brukes av kommuner, skoleledere, kommunestyrerepresentanter og foreldre til å diskutere hvordan kommunene jobber konkret med å få en bedre skole. Derfor vil vi se på hvordan resultatene kan offentliggjøres på en enklere måte, sier Røe Isaksen. 

Samtidig er han skeptisk til at resultatene brukes til å lage nasjonale rangeringer. 

– Det å sammenligne resultater fra skoler i Oslo med skoler i Finnmark eller Telemark er lite hensiktsmessig. Resultatene bør heller brukes innad i en kommune for å lære av dem som har fått gode resultater. Det er mange skoler og lærere som gjør en kjempejobb og som kan være til inspirasjon for andre skoler, sier Røe Isaksen. 

De nasjonale prøvene er nå endret  slik at det fra neste år også blir mulig å sammenligne utviklingen over tid.

– Slik det er nå kan ikke de nasjonale prøvene brukes til å si noe om skolene har blitt bedre til å lære elevene lesing, regning og engelsk over flere år. Fra 2014 vil dette endres, slik at prøvene kan gi informasjon om trender. Det vil gi et mer helhetlig bilde og nyttig kunnskap til både skoleeiere og foreldre, sier Røe Isaksen. 

(Foto: KD)

– Vi ønsker mer åpenhet rundt resultatene fra de nasjonale prøvene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Til toppen