-Skadde veteraner skal få det de har krav på

Erstatningsutbetalingene til skadde veteraner har vokst raskere enn forventet i 2013, blant annet fordi saksbehandlingstiden i Statens pensjonskasse har gått kraftig ned. Forsvarsdepartementet har derfor tidligere bedt Stortinget om en tilleggsbevilgning på 254 millioner kroner, for å gi rom for den store økningen i utbetalinger. Summen er basert på prognoser fra Statens pensjonskasse.

-Jeg fikk denne saken på mitt bord i går kveld, og tok tak i den umiddelbart. Vi tar sikte på å få til en rask løsning slik at alle som har krav på det får utbetalt pengene sine. Jeg er svært opptatt av at skadde veteraner skal få det de har krav på, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Etter at det ble satt i verk tiltak for å redusere behandlingstiden for søknader fra veteraner, har antall innvilgede søknader økt vesentlig. Den varige ervervsuførheten har også vist seg å være høyere enn hva man opprinnelig forutså. Det har medført at pengene som var bevilget til utbetalinger allerede er brukt, og derfor har Forsvarsdepartementet bedt Stortinget om ytterligere bevilgning.

Til toppen