– Vi ønsker EUs interesse i Arktis velkommen

Utenriksminister Børge Brende tok opp bærekraftig utvikling og forholdet til Russland under sitt innlegg om Arktis i Europaparlamentet 30. januar. Parlamentets Arktis-rapport går nå videre til plenumsbehandling.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

– Vi ønsker EUs økende interesse for Arktis velkommen. Hovedmålet for Norges Arktis-politikk er å sikre fredfull, stabil og forutsigbar utvikling i regionen, sa Brende i Europaparlamentet.

Utenriksministeren var invitert til Brussel av utenrikskomiteen (AFET) i forbindelse med behandlingen av parlamentets egen Arktis-rapport som skal vedtas om få uker. Rapporten kommer i tillegg til Europakommisjonens Arktis-melding fra 2016 og har vært til behandling i utenrikskomiteen og miljøkomiteen (ENVI) gjennom høsten. Norge har bidratt med en rekke innspill.

Brende hadde i forkant av høringen et eget møte med den nyutnevnte komitelederen i AFET, tyske David McAllister. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Bærekraft og Russland

– Etterspørselen etter ressurser i Arktis vil øke i kommende år, og det er avgjørende at man håndterer dette på en bærekraftig måte, med høye miljøkrav. Norge har vist at det er fullt mulig å kombinere hav-baserte næringer som fiskeri, akvakultur, shipping og energi med sunne, bærekraftige hav, sa Brende.

Utenriksministeren sa at Norge deler EUs bekymring over Russlands framferd i Ukraina og har sluttet seg til EUs restriktive tiltak, men er samtidig opptatt av å opprettholde samarbeid med naboen i nord.

– Samarbeidet fortsetter på flere områder, blant annet innen miljø, fiskeforvaltning, søk og redning, og folk-til-folk samarbeid på tvers av grensene.

Mer om Norges nordområdepolitikk.

Representanter fra partigruppene fulgte opp med spørsmål om forholdet til Russland og brexit. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Videre til plenumsbehandling

Komiteene stemte dagen etter over Arktis-rapporten og et utkast går nå videre til plenumsbehandling i Strasbourg 13.-16. februar.

Pressemelding om rapporten.

Brendes innlegg ble livestreamet og kan sees i opptak.

EU-delegasjonens video på Facebook.

Flere bilder på Flickr.

Til toppen