– Viktig å sikre norsk BEREC-deltakelse

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte 2. desember europaparlamentariker Pilar del Castillo for å komme med norske innspill til Europakommisjonens forslag til nytt regelverk for telekom-markedet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i Brussel 2. desember for møter med europaparlamentariker Pilar del Castillo, Europaparlamentets rapportør på Europakommisjonens forslag til ny telekompakke.

Øverst på samferdselsministerens agenda for møtet var norsk deltakelse i BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). BEREC er en sammenslutning av nasjonale ekomregulatører som skal bidra til utviklingen av et enhetlig indre marked på området for elektronisk kommunikasjon.

– Det er viktig å sikre at Norge kan bli en del av BEREC på like vilkår som EUs medlemsland, og ikke bare som observatør. Likeverdig deltakelse vil være bedre for norske aktører i det europeiske markedet, på samme måte som for EU-aktører i Norge, sier Solvik-Olsen.

EØS/EFTA-landene har i lengre tid forsøkt å fremforhandle en bedre deltakelse i BEREC enn den som fremgår av gjeldende forordning, hvor EØS/EFTA-landene er gitt status som observatør.

Europakommisjonens forslag til ny telekompakke, som skal bidra til realisering av et europeisk indre marked for elektronisk kommunikasjon, ble lagt fram tidligere i høst. Her foreslås endringer i forordningen fra 2009 som opprettet BEREC.

2. desember 2013 møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen europaparlamentariker Pilar del Castillo i Brussel.
2. desember 2013 møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen europaparlamentariker Pilar del Castillo i Brussel. (Stian Mathisen, EU-delegasjonen)
Til toppen