Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

-Yttergrensene er et felles ansvar

Av Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i grensekontrollbyrået Frontex koordinerer Ellen Margrethe Hjelseth operasjoner der grensekontrollører fra Schengen-land bistår på sjøgrensene i land som Spania og Romania.

Nasjonal ekspert i Frontex Ellen Margrethe Hjelseth (midten) sammen med grensekontrollører fra Bulgaria, Latvia og Romania under en Frontex-operasjon i Varna i Bulgaria i 2012. Foto: Frontex

Som nasjonal ekspert i grensekontrollbyrået Frontex i Polen koordinerer Ellen Margrethe Hjelseth operasjoner der grensekontrollører fra Schengen-land bistår på sjøgrensene i land som Spania og Romania.

- Gjennom Schengen-samarbeidet har vi ikke lenger grensekontroll mellom  de 26 landene som er med i Schengen og vår yttergrense er derfor ikke lenger kun rundt Norge. Vi har derfor et felles ansvar for å bidra til yttergrensekontrollen også andre steder, sier Ellen Margrethe Hjelseth. Med erfaring blant annet som avdelingsdirektør med ansvar for asylsaker i Politiets utlendingsenhet, med etterforskning av ID-saker og menneskesmugling i Oslo-politiet og som rådgiver på falske pass i på flyplassen i Bangkok, er Hjelseth godt skodd til å jobbe i Frontex.

Etter at Schengen-samarbeidet ble opprettet og grensekontrollen mellom de nå 26 medlemslandene ble opphevet, har kontrollen med yttergrensene fått økt betydning. På grunn av blant annet økt fokus på mer effektiv koordinering, styrket solidaritet og opplæring, opprettet EU i 2004 grensekontrollbyrået Frontex. Hvert Schengen-land har ansvaret for å overvåke sine egne yttergrenser. Frontex’ hovedoppgave er å bidra til økt samarbeid og koordinering av medlemslandenes arbeid med kontroll og overvåking av Schengens yttergrenser.  Norge deltar i byrået som en del av vår tilknytning til Schengen-samarbeidet. Byrået yter også støtte og veiledning, formidler informasjon og bidrar med opplæring.

Internasjonalt miljø
Som norsk nasjonal ekspert i Frontex’ hovedkvarter i Warszawa, nærmere bestemt i seksjonen som har ansvar for grensekontroll til sjøs, jobber Hjelseth sammen med kollegaer fra hele Europa. Hun deler kontor med en fra Romania og i samme gang sitter det en spanjol, en portugiser, en greker og en estlender.  Noen har bakgrunn fra politiet, andre som grensevakter eller fra nasjonale kystvakter.
- Jeg har lopper i blodet og har alltid syntes det har vært givende, morsomt og spennende å jobbe internasjonalt. Da muligheten for å jobbe med noe knyttet til mine oppgaver hjemme og samarbeid Norge deltar i dukket opp, klare jeg ikke å la være å søke, sier politikvinnen som har jobbet i Polens hovedstad siden oktober i fjor.

På Spanias sjøgrense
Ett av Hjelseths ansvarsområder er å være prosjektleder for sjøgrensekontrolloperasjoner som i 2012 gjennomføres i Spania, Romania, Bulgaria og Litauen. I disse prosjektene sendes såkalte gjesteoffiserer med erfaring fra sjøgrensekontroll fra andre Schengen-land for å bistå og jobbe sammen med lokale myndigheter med sjøgrensekontroll i de aktuelle landene.
- Dette er viktig for utveksling av erfaring og kunnskap mellom ulike europeiske land, sier Hjelseth. Selv har hun akkurat kommet hjem fra Spania der hun har koordinert en operasjon som bindeledd mellom spanske myndigheter som administrerer operasjonen og de som har deltatt gjennom Frontex. Hjelseth har også bistått lokale myndigheter i arbeidet med å ta bakmenn som smugler mennesker ulovlig inn i Europa.
- Frontex har en viktig oppgave også i å samle felles informasjon for å danne seg et bedre bilde av migrasjonstrender- og prognoser, mener Hjelseth.
I sitt arbeid har Frontex samarbeid med Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og det er stort fokus på etiske retningslinjer og ivaretakelse av menneskerettighetene og verdigheten til migrantene som krysser grensene.
- På samme måte som hjemme, har vi i Frontex fokus på å opptre ryddig, rettferdig og humant, forteller Hjelseth.

- Viktig med norsk deltakelse
Hjelseth er den eneste norske som i dag jobber i Frontex og mener det er viktig at Norge er til stede og deltar.
- Vi har erfaringer og mye å bidra med, og jeg mener vi har en god tilnærming til problemstillingene. Det er også viktig med balansen mellom nord, sør, øst og vest i Schengen-samarbeidet, mener den nasjonale eksperten.
Avslutningsvis understreker hun at hun føler seg privilegert som får anledning til å jobbe en periode for EUs grensekontrollbyrå i Polen. I første omgang har hun en kontrakt frem til oktober 2013.

  • Les om Norges deltakelse i EUs grensekontrollbyrå Frontex her.
  • Les mer om grensekontrollbyrået Frontex på byråets nettsider.
  • Her finner du rapporter og analyser utarbeidet av Frontex.
  • Les mer om Schengen-samarbeidet på Europaportalen.
Til toppen