0-24-samarbeidet vant bedre stat-prisen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Direktoratet for økonomistyring kårer hvert år en virksomhet/et tiltak, som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten.0-24- samarbeidet vant årets pris.

I 0-24- samarbeidet jobber KD, ASD, BLD og HOD sammen med direktoratene om bedre samordning av tjenestene som skal hjelpe barn og unge til å få et grunnlag til å mestre eget liv.

– Vi trenger mer samordning og samarbeid for å hjelpe unge som faller utenfor. Denne prisen er en takk til direktoratene og etatene som jobber med dette hver dag, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg.

I dag må utsatte barn og unge forholde seg til en rekke ulike instanser. Hjelpetilbudene er organisert på ulike forvaltningsnivåer og involverer ulike sektorer, tjenester og profesjoner.

– Selv om tjenestene hver for seg er gode, gjør dårlig samordning at tilbudet til den enkelte ikke hjelper så mye som det kunne og burde. Gjennom 0-24- samarbeidet forsøker vi å gjøre noe med dette, sier Sjøberg.

Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er direktoratene som er med i samarbeidet.

Les mer om prisen

Les mer om 0-24 samarbeidet