Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter nettverket av bruker- og pårørendeorganisasjoner i rusfeltet

Sted: Oslo

Tema: bekymringer knyttet til utviklingen innen behandling og rehabilitering