10 800 nye husstander får bredbåndsdekning

Regjeringen bevilget til sammen 160 millioner over statsbudsjettet for 2014, og disse pengene gir nå 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning.

Post- og teletilsynet tildeler 35 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning midler til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Midlene kommer fra budsjettene til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer på nettsidene til Post- og teletilsynet.

Til toppen