Ti år siden krigshandlingene i Georgia i august 2008

Konflikten om Georgias utbryterområder må ikke bli glemt. Etter ti år er konflikten like uløst. Russiske tropper står fortsatt på georgisk jord. Igjen oppfordrer vi Russland til å etterleve våpenhvileavtalen fra august 2008 og trekke sine styrker ut av Georgia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Presenting norwegian and georgian flags
Foto: Marita Wangberg, FD

Natten mellom 7. og 8. august 2008 brøt det ut krigshandlinger i den georgiske regionen Sør-Ossetia. Russiske styrker intervenerte på utbryternes side og tok kontroll over områder også utenfor denne regionen. En våpenhvileavtale av 12. august 2008 krevde bl.a. at russiske tropper skulle trekkes tilbake. Så har ikke skjedd. Tvert imot har Russland utvidet og befestet sitt militære nærvær i begge de to utbryterområdene Sør-Ossetia og Abkhasia, anerkjent dem som selvstendige stater og inngått avtaler med disse to georgiske regionene som innebærer at de knyttes opp til myndighetsstrukturer i Den russiske føderasjon.

Internasjonale samtaler om humanitære og sikkerhetsmessige sider ved konfliktsituasjonen foregår i Genève i regi av OSSE, EU og FN. Disse samtalene gjelder ikke utbryterområdenes status. En sentral sak i Genève-samtalene har lenge vært spørsmålet om partenes avgivelse av en forpliktelse til ikke å bruke makt for å løse konflikten. Georgias politiske ledelse har påtatt seg en slik forpliktelse. Utbryterområdene og Russland har hittil ikke gjort det.

Menneskerettighetssituasjonen for befolkningen i de to utbryterområdene er vanskelig. I særlig grad rammer dette de få etniske georgierne som fortsatt lever der. Samtidig er det vanskelig for internasjonale humanitære aktører og menneskerettighetsmekanismer å få tilgang til de to områdene. Norge støtter tiltak som skal bidra til å bedre enkelte sider ved situasjonen for lokalbefolkningen i Gali-området sør i Abkhasia.

Siden «roserevolusjonen» i 2003 har Georgia på en rekke felter gjennomført viktige reformer. Landet inngikk i 2014 en assosieringsavtale med EU som utgjør en forpliktende ramme for videre reformer. Georgia arbeider også for å videreutvikle sitt partnerskap med Nato, med medlemskap som endelig mål.

– Vår støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet ligger fast. Likeså støtter vi landets rett til selv å velge sin videre kurs. Såkalte «interessesfærer» har ingen plass i det 21. århundre, fastslår utenriksministeren.  

– For Norge er Georgia en viktig og verdsatt partner. Vi ser frem til en videreføring av landets reforminnsats. Norge vil fortsette å støtte opp om Georgias integrasjon i europeisk og euroatlantisk samarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Til toppen