10 kommuner mottok Europarådets pris for godt styresett

Kommunene Rindal, Evenes, Ski, Ås, Øvre Eiker, Tynset, Lørenskog, Asker, Gjesdal og Marnardal har blitt tildelt Europarådets utmerkelse for godt styresett.

Kommunene Rindal, Evenes, Ski, Ås, Øvre Eiker, Tynset, Lørenskog, Asker, Gjesdal og Marnardal har blitt tildelt Europarådets utmerkelse for godt styresett.

Sammen med KS-leder Gunn-Marit Helgesen delte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut prisen på KS’ Kommunalpolitiske toppmøte 2014.

Kommunene har blitt prøvd etter tolv prinsipper i Europarådets strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Prinsippene handler om at kommunen legger til rette for rettferdige valg, representasjon og deltakelse. De handler også om at kommunen drives effektivt, at etiske hensyn ivaretas, at kommunen er innovativ, og at kommunen støtter opp om, og arbeider for menneskerettigheter og kulturell mangfoldighet. 

Kommunene får prisen etter å ha gjennomført en innbygger- og lokalpolitikerundersøkelse. Det er stilt spørsmål som dekker de 12 prinsippene i Europarådets strategi. Kommunene som oppnår en score over et visst nivå er blitt tildelt prisen. Dette er kommuner som i høy grad har fått et annerkjennelse av innbyggerne sine.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS samarbeider om utdeling av prisen.

Til toppen