10 millioner ekstra til kollektivsatsing i Nedre Glomma

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Sarpsborg og Fredrikstad en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byene. Nedre Glomma tildeles nå 10 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Midlene kommer i tillegg til de 50 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nedre Glomma, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Med 10 millioner kroner ekstra, får byene Sarpsborg og Fredrikstad totalt 60 millioner kroner i belønningsmidler i 2015.

Byområdet skal bruke midlene til styrking av kollektivtilbudet.

Krav til effekt

Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen