10 millioner kroner i arrangementsstøtte til VM i bryting

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet gir et tilskudd på 10 millioner kroner slik at Norges bryteforbund kan arrangere VM i bryting i 2021.

Arrangementsstøtte til VM i bryting
Fra venstre: Morten Sandnæs - generalsekretær i Norges Bryteforbund, Trine Skei Grande - kultur- og likestillingsminister, Rina Mariann Hansen - Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet og Stig-André Berge - Oslo bryteklubb Foto: Norges Bryteforbund

- Bryting er en relativt liten idrett i Norge, men en stor idrett i mange andre land. VM i bryting i Oslo i 2021 vil være et populært arrangement som vil bli fulgt av millioner av seere. Arrangementet vil sette søkelys på norsk brytesport og bidra til rekruttering og utvikling av sporten, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

 - Som en liten idrett får norsk brytesport relativt lav oppmerksomhet. Inntektsmulighetene er derfor begrenset. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en ny prøveordning for å gi en håndsrekning til mindre idretter som vil arrangere internasjonale mesterskap, sier Skei Grande.

Det er satt av 20 millioner kroner av spillemidlene til idrettsformål til en prøveordning for å oppmuntre søkere som ikke har arrangert internasjonale mesterskap eller der det er lenge siden mesterskap ble arrangert i Norge. Departementet stiller bl.a. krav om åpen søknadsprosess, realistisk budsjettering og et antidopingarbeid i samsvar med WADAs regelverk.

VM i bryting i 2021 blir arrangert i Oslo. Det forventes omkring 1000 deltakere fra i overkant av 100 nasjoner. Arrangementet skal i all hovedsak benytte eksisterende arenaer.  Bryting er svært utbredt i Sørøst-Europa, Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Norges bryteforbund vil benytte opptakten til VM på norsk jord til å gjøre ett løft i forhold til nyankomne og asylsøkere. Formålet med integreringsprosjektet er å rekruttere nye grupper inn i den ordinære idretten.

Arrangementet har en total kostnadsramme på i overkant av 68 millioner kroner. Økonomisk tilskudd fra staten og Oslo kommune er avgjørende for gjennomføring av arrangementet.