10 millioner til nødhjelp til Myanmar

- Det er store humanitære behov i Rakhine-staten i Myanmar og FN anslår at mellom 80-90.000 er internt fordrevet. Norge vil derfor gi ytterligere 10 millioner kroner i humanitær støtte til befolkningen i dette området. Den økte støtten vil gå til tiltak innenfor utdanning og beskyttelse i tillegg til å bidra til å dekke grunnleggende behov, sier utenriksminister Børge Brende.

Statssekretær Bård Glad Pedersen er for øyeblikket Myanmar. De siste månedene har det blitt satt særlig søkelys på situasjonen for befolkningen i Rakhine. Det er stort behov for å støtte forebyggende tiltak i denne delen av Myanmar for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel og for å bidra til bedre samhandling mellom de ulike etniske gruppene. Den økte støtten vil komme både buddhister og muslimer til gode.  Situasjonen for Rohingya-minoriteten er en viktig del av programmet og Pedersen drar til Rakhine-staten hvor han blant annet vil møte lokale myndigheter, sivilt samfunn og besøke leire for internt fordrevne.

- Norge har et godt og nært samarbeid med Myanmar. Over de siste årene har vi både økt bistanden til Myanmar og styrket vår tilstedeværelse i landet. Målsettingen er å bidra til fattigdomsreduksjon, demokratisk utvikling og varig fred i konfliktene mellom regjeringen og ulike etniske grupper. Vårt brede samarbeid med Myanmar gir oss gode muligheter til å ta opp de mange utfordringene landet står overfor. Dette gjorde vi under statsbesøket i desember 2014, og dette vil vi fortsette å gjøre i våre samtaler med myndighetene i Myanmar, sier utenriksminister Brende.

Dagens bidrag kommer i tillegg til 10 millioner kroner som ble bevilget i mai til blant annet humanitære tiltak, forebygging av menneskehandel og retur av internt fordrevne i Rakhine-staten. 

Til toppen